REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

List otwarty w sprawie podatku od sieci wielkopowierzchniowych

  • Autor: Ryneklazienek.pl, ARR
  • 14 gru 2015 09:59
List otwarty w sprawie podatku od sieci wielkopowierzchniowych
fot. Shutterstock

W imieniu polskich przedsiębiorców branży wyposażenia wnętrz (płytki ceramiczne i wyposażenie łazienek) chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie związane z obecnym w publicznej przestrzeni projektem Ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pisze w liście otwartym prezes PGC.

REKLAMA

Łódź, 13 grudnia 2015 roku

 

PGC Polska Grupa Ceramiczna Sp. z 0.0.
ul. Brukowa 15 b
91-341 Łódź

 

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


LIST OTWARTY

Szanowna Pani Premier,

W imieniu polskich przedsiębiorców branży wyposażenia wnętrz (płytki ceramiczne i wyposażenie łazienek) chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie związane z obecnym w publicznej przestrzeni projektem Ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród deklarowanych celów wprowadzenia tej regulacji prawnej wymienia się m.in. walkę z nielegalną optymalizacją opodatkowania, która według doniesień medialnych stosowana jest zwłaszcza przez zagraniczne sieci handlowe. Warto jednak zastanowić się, czy zapisy ujawnionego opinii publicznej projektu ustawy rzeczywiście w sposób efektywny posłużą temu właśnie zadaniu.

Podmioty naszej grupy są małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zatrudniającymi od kilku do nawet kilkuset osób. Nasze działania są oparte na rodzimym polskim kapitale, bez jakichkolwiek zagranicznych powiązań kapitałowych. Nie prowadzimy więc jakichkolwiek działań mających na celu transferowanie swoich zysków poza granice Polski i unikania płacenia podatku dochodowego. Należymy do tych przedsiębiorców, którzy uczciwie odprowadzają wszystkie należne podatki w Polsce. Wśród nich znajdują się: podatek od nieruchomości, który osiąga relatywnie dużą wysokość ze względu na znaczną powierzchnię działalności handlowej oraz podatki PIT, CIT oraz VAT. Dajemy pracę w godnych warunkach setkom obywateli Polski oraz przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego kraju. Rozumiemy dążenie państwa do jak najlepszej ściągalności podatków i poprawy dochodów budżetowych. Jednak nie może się to odbywać kosztem cofnięcia w rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w upublicznionym projekcie ustawy do powierzchni sprzedaży zalicza się również powierzchnię magazynową oraz wystawienniczą. Wystarczy zatem by łącznie taka powierzchnia wyniosła 250 m2, a przedsiębiorca zostanie objęty nowym obowiązkiem podatkowym. Taką powierzchnią dysponują nie tylko zagraniczne sieci handlowe ale również wiele rodzimych, często małych rodzinnych sklepów i salonów; Odnosząc się w szczególności do naszej branży wyjaśniamy, iż niezbędną cechą naszej branży jest posiadanie dużej powierzchni, która spełnia de facto funkcje wystawy. Konieczne jest przecież, by nasi klienci wybierając wyposażenie do mieszkania lub domu, mieli możliwość bezpośredniego obejrzenia potrzebnych im towarów, w zaaranżowanych przestrzeniach, które rzecz jasna zajmują dużo miejsca. Każdy z własnego doświadczenia może potwierdzić ten oczywisty fakt. Dlatego zaliczenie powierzchni, która stanowi faktycznie wystawę do powierzchni sprzedaży może doprowadzić branżę na skraj bankructwa. Proponowane rozwiązanie związane jest ponadto z ryzykiem przeniesienia istotnej części działalności gospodarczej w branży do internetu. Odbyłoby się to ze szkodą dla konsumentów, doprowadziłoby także z pewnością do dużej redukcji zatrudnienia. Niewątpliwie istnieje także w takiej sytuacji zagrożenie wzrostem cen, co mogłoby szczególnie uderzyć w mniej zamożnych klientów.

Trudno w tej sytuacji mówić o uczciwej konkurencji z zagranicznymi przedsiębiorcami. Jednocześnie wątpliwe jest, by doprowadzenie części przedsiębiorców do konieczności zakończenia działalności mogło przynieść wzrost wpływów podatkowych. Bardziej prawdopodobny wydaje się nawet ich spadek.

Chcemy zwrócić uwagę decydentom oraz opinii publicznej, że działania wymierzone w polskich przedsiębiorców, którzy uczciwie płacą podatki nie mogą się opłacić nikomu. Od wzrostu gospodarczego zależy przecież nasza przyszłość, zwłaszcza w kontekście bardzo niepewnej globalnej sytuacji gospodarczej. Zatem wszelkie działania dotyczące polskiej przedsiębiorczości powinny być podejmowane szczególnie ostrożnie i odpowiedzialnie. Zwrócić też trzeba uwagę, że 2% podatku obrotowego może doprowadzić do wypchnięcia z rynku tych przedsiębiorców, którzy pobierają niewielką marżę. Czy jest to rzeczywiście zamierzony skutek, jaki chcieliby osiągnąć pomysłodawcy?

W projekcie ustawy przewidziano również kolejne obowiązki dotyczące odrębnej ewidencji na potrzeby podatku. Zwiększają one niestety ciężar i ilość biurokratycznych czynności, do jakich zobligowany jest przedsiębiorca. Odciągają także od właściwej działalności, której powinien się poświęcić.

Jesteśmy dumni mogąc działać na polskim rynku i oferować naszym klientom coraz lepsze towary oraz usługi, a także zatrudniać wielu cennych pracowników. Dlatego konieczna jest pogłębiona refleksja nad projektem ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyżej przedstawione kwestie oraz uwzględniając nadrzędny cel wprowadzenia przedmiotowego podatku jakim winno być obciążenie podmiotów transferujących zyski poza granice Polski i unikających płacenia innych podatków w naszym kraju oczekujemy wyłączenia polskich podmiotów gospodarczych działających w branży płytek ceramicznych i vvyposażenia łazienek z podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego.

Wierzymy, iż przytoczone przez nas argumenty przyczynią się do pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii w ostatecznym kształcie ustawy.

Z poważaniem,

Seweryn Kartkowski

Prezes Zarządu

PGC Polska Grupa Ceramiczna Sp. z o.o.

w imieniu polskich Przedsiębiorców branży wyposażenia łazienek

 


Załącznik do niniejszego listu zawierający podpisy podmiotów gospodarczych wyrażających poparcie stanowi integralną część listu otwartego.

 


Te firmy, które chciałyby poprzeć akcję PGC proszone są o podpisanie załącznika do listu i odesłanie jego skanu na adres: e.furmaniak@pgc.net.pl do 21 grudnia.

Plik: PDF z listem otwartym.

Plik: Załącznik do podpisania.

Na jednym załączniku mogą się wpisać max. 3 firmy.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA