REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Polcolorit rośnie. Prawie pięciokrotnie większy zysk netto i dwucyfrowy wzrost przychodów

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 17 lis 2016 11:18
Polcolorit rośnie. Prawie pięciokrotnie większy zysk netto i dwucyfrowy wzrost przychodów
Siedziba firmy Polcolorit / fot. Polcolorit

Firmy działające w branży łazienkowej, obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych raportują wyniki finansowe z III kwartału 2016 roku. Wśród nich jest Polcolorit, który podobnie jak firmy Ferro czy Internity, odnotował w tym okresie znaczące wzrosty i poprawę marżowości.

REKLAMA

W raporcie Polcoloritu za III kwartał 2016 roku czytamy, że w okresie tym przychody netto ze sprzedaży Polcolorit S.A. były o blisko 12% wyższe, czyli o ok. 4,6 mln zł, od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poprawę przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w latach ubiegłych był wzrost sprzedaży krajowej, który jest wynikiem prowadzonej strategii sprzedażowej m.in. sprzedaż kontraktowa z odbiorcami sieciowymi oraz pozyskiwaniem nowych klientów hurtowych.
Ponadto zauważalna jest również poprawa sytuacji w eksporcie.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w analizowanym okresie sprawozdawczym są nieznacznie wyższe od wygenerowanych kosztów porównywalnego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego o ok. 0,59%, jednak ich udział w przychodach
Spółki uległ znacznemu obniżeniu o ok. 6,6 p.p. z 66,7% na 60,1% w analizowanym okresie
sprawozdawczym.

Wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2016 roku jest wolniejszy od wzrostu przychodów, co doprowadziło do poprawy marżowości brutto na sprzedaży z 33,3 % po III kwartale 2015 roku na 39,9% w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Koszty sprzedaży po III kwartale 2016 w stosunku do analogicznego o kresu roku poprzedniego zmalały o ok. 7,5%, czyli o niespełna 0,6 mln zł, a ich udział w przychodach Spółki wyniósł 16,74%, czyli o ok. 3,5 p. p. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Poza wzrostem marżowości brutto na sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku,
znaczna poprawa nastąpiła również w obrębie marży netto na sprzedaży o 10,4 pkt %
w stosunku do III kwartału 2015 roku, osiągając wartość dodatnią na poziomie 12,8%.

Spółka po III kwartałach 2016 r. osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 3,59 mln zł. W porównywalnym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego wyniki Spółki zamknęły
się zyskiem netto w wysokości 720 tys. zł. Wypracowany zysk netto jest prawie pięciokrotnie wyższy w bieżącym okresie sprawozdawczym, co potwierdza właściwy kierunek zmian zachodzących w Spółce.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA