REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Polcolorit wycofuje się z giełdy

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 17 gru 2015 11:21
Polcolorit wycofuje się z giełdy
Firma Polcolorit z siedzibą w Piechowicach / fot. Polcolorit

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polcolorit S.A. 16 grudnia podjęło decyzję o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z GPW.

REKLAMA

Jak zakomunikował Polcolorit, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Piechowicach, postanowiło znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, czyli wycofać je z obrotu na GPW.

Łącznie jest to 17.923.186 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Wykonanie niniejszej uchwały powierzone zostało Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).

Zarząd Spółki do podejmie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zniesienia
dematerializacji akcji i ich wycofania.

Zniesienie dematerializacji akcji nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie

Komentarze

  • To nie jest folwark pańszczyźniany aby spełniać kaprysy Pani Barbary tylko spółka publiczna a my drobni akcjonariusze jesteśmy właścicielami 1/4 tej firmy i mówimy nie... cytowana wypowiedz pochodzi z artykułu Pana Tomasza Furmana gazeta Parkiet 04-05-2011

    Inwestorzy od kilku lat wyrażają niezadowolenie z polityki informacyjnej, realizowanej strategii i samych władz Polcoloritu. Mimo że zwracaliśmy na to wielokrotnie uwagę, nadal nie zauważamy poprawy – mówi Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jego zdaniem spółka powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, po co wchodziła na GPW i prosiła inwestorów o pieniądze, emitując nowe akcje dodatkowo Pani BARBARA sprzedała nam wtedy 1/3 tej starej firmy za prawie 100 mil i te pieniążki poszły do prywatnej kieszeni Pani Barbary ,dodatkowo daliśmy w zamian za akcje firmie w emisji około 50 mil z tej kwoty plus kredyty wybudowano nową fabrykę w strefie ekonomicznej skoro prawie nic nie robi, aby poprawić złą i nieprzejrzystą politykę informacyjną i jest zamknięta na głosy akcjonariuszy
    • inwestor, 2016-01-18 12:23:52

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA