REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Rovese wychodzi z giełdy

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 04 lip 2016 08:19
Rovese wychodzi z giełdy
fot. Rovese

29 czerwca akcjonariusze Rovese zadecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

REKLAMA

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rovese SA akcjonariusze podjęli uchwałę o dematerializacji akcji spółki i wycofaniu ich z Giełdy Papierów Wartościowych (Michał Sołowow ma ponad 99% ogólnej liczby głosów w Rovese).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese SA postanowiło znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, obejmujących:
1. 56 328 000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji
zwykłych serii A na okaziciela , o wartości nominalnej po 0,10 zł każda;
2. 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela, o wartości
nominalnej po 0,10 zł każda;
3. 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych serii C na okaziciela, o wartości
nominalnej po 0,10 zł każda;
4. 16 618 290 (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii D na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł
każda;
5. 11 309 733 (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści
trzy) akcji zwykłych serii F na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda;
6. 72 128 020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia)
akcji zwykłych serii G na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda;
7. 54 096 106 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć)
akcji zwykłych serii H na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda;
8. 540 960 106 (słownie: pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto
sześć) akcji zwykłych serii I na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda.
Łącznie jest to 811.440.159 akcji o wartości nominalnej 81.144.015,90 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji
akcji nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd Spółki, wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA