REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.

  • Autor: ak
  • 30 cze 2016 11:35
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.
fot. Shuterstock

Zarząd FERRO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

REKLAMA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło
(1)przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom FERRO S.A. kwotę zysku netto za rok
obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100) tj. 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję. (2)Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r. (3)Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - kwoty 6.372.796,50 PLN (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) tj. 0,30 zł na jedną akcję na dzień 01 sierpnia 2016r., - kwoty 9.559.194,75 PLN (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100) tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016r. (4)Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA