REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Zarząd Polcoloritu: Wezwanie nie wpłynie na działalność firmy

 • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
 • 03 sie 2015 09:03
Zarząd Polcoloritu: Wezwanie nie wpłynie na działalność firmy
Stoisko firmy Polcolorit na targach Cersaie 2014.

Zarząd firmy Polcolorit przekazał swe stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego na akcje spółki na początku lipca przez Barbarę Urbaniak-Marconi. Zwolnień nie będzie, spółka chce kontynuować restrukturyzację i odbudować swoją pozycję.

REKLAMA

Barbara Urbaniak-Marconi 3 lipca br. ogłosiła wezwanie na akcje Polcoloritu dążąc do nabycia akcji umozliwiających osiągnięcie 91,29% głosów w tej spółce bezpośrednio i 100% pośrednio (dzięki podmiotom zależnym). Po zakończeniu wezwania Barbara Urbaniak-Marconi zamierza zainicjować oraz popierać wszelkie działania zmierzające do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem została ustalona pierwotnie na kwotę 0,74 zł za akcję, ale została podniesiona do 0,75 zł za akcję. Kwestia ceny akcji wzbudziła wiele komentarzy wśród drobnych aukcjonariuszy, którzy uznali ją za zbyt niską.

24 lipca m.in. do kwestii ogłoszonego wezwania i ceny akcji odniósł się Zarząd Polcoloritu.
W ocenie Zarządu Polcoloritu, cena akcji określona w wezwaniu została ustalona zgodnie z przepisami. Zarząd firmy ocenia również, że przesłanki ogłoszonego wezwania nie wpłyną na działalność firmy.

Spółka zamierza kontynuować zmiany restrukturyzacyjne, które przyniosły w latach 2013-2014 efekt w postaci stabilizacji funkcjonowania Spółki, podniesienia efektywności prowadzonych działań oraz zwiększenia efektywności pracy wszystkich działów.

Jednocześnie Zarząd Polcoloritu zapewnia, że w związku z ogłoszonym wezwaniem Zarząd nie przewiduje zmian w zakresie zatrudnienia. W tym aspekcie Spółka przewiduje dalszą optymalizację kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz zatrudnienie nowych pracowników i migrację stanowiskową w celu podniesienia kompetencji i umiejętności na wrażliwych stanowiskach w obszarach produkcji i zarządzania wydziałami.

Zarząd Polcoloritu zauważa również, że od lutego 2014 r. cena akcji – pomimo znaczącej poprawy wyników Spółki, na które wpłynęło m.in. zahamowanie trendów spadkowych sprzedaży, wypracowanie po wielu latach dodatniego zysku, poprawa wskaźników – znajdowała się w stałym trendzie spadkowym, co odebrać należy jako brak pozytywnego postrzegania przez akcjonariuszy perspektyw Spółki, a co za tym idzie ryzyko dalszej przeceny wartości akcji.

Ponadto, niezależnie od pozytywnych efektów trwającej restrukturyzacji biorąc pod uwagę nasilającą się konkurencję rynkową, niepewną sytuację na rynkach wschodnich, które dotychczas stanowiły istotny kierunek eksportu Polcoloritu oraz sytuację w branży budowlanej, a przy tym brak możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na satysfakcjonującym poziomie na zwiększenie kapitału obrotowego i niezbędne inwestycje, Zarząd Spółki nie przewiduje, aby w perspektywie najbliższych lat nastąpiła na tyle istotna i stała poprawa rentowności działania Spółki, aby znalazło to odzwierciedlenie w jej pozycji finansowej i znalazło przełożenie na wzrost wyceny wartości akcji.

Zarząd przewiduje stopniowe i powolne odbudowywanie pozycji w długiej perspektywie czasowej.
Dodatkowo z uwagi na szczególne obowiązki spółki publicznej, wycofanie akcji Polcoloritu z obrotu na rynku regulowanym może zwiększyć przy tym elastyczność podejmowanych działań, co ułatwi rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, jak również podmiotami zainteresowanymi finansowaniem działalności Spółki.

Jednocześnie z uwagi na niską płynność akcji Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych ogłoszone wezwanie umożliwia skorzystanie ze strony Akcjonariuszy w najbliższym czasie z możliwości zbycia akcji Spółki na jednakowych warunkach.

Zarząd Polcoloritu jednocześnie podkreśla, że jego stanowisko w sprawie wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania akcji i każdy inwestor podejmujący decyzję jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie

Komentarze

 • Aktualne
  notowania na GPW są wirtualne jak gdyby z innego świata wcześniej czy
  później to się urealni, na dłuższą metę nie jest realne aby takie
  niedowartościowanie się utrzymywało, jednak jeśli zezwolimy na wycofanie
  z GPW ,TAK ZEZWOLIMY BO JEST POTRZEBNA NASZA ZGODA NA WALNYM JEŚLI
  BĘDZIE NAS PONAD 4 MIL TO POWIEMY TEMU POMYSŁOWI KATEGORYCZNE NIE I NIE
  BĘDZIE ON ZREALIZOWANY, A KOMU POZA GPW WTEDY SPRZEDAMY NASZE AKCJE
  wiele osób kupiło te akcje w emisji pierwotnej po 43 zł, A AKTUALNA CENA
  Z WEZWANIA 75 GROSZY nawet jeśli otrzymają wartość księgowa 5,43 to i
  tak ile będą stratni ,AKTUALNIE JEST NAS 1 MIL 700 TYS ,NAWET JAK MASZ
  MAŁO AKCJI PRZYŁĄCZ SIE Proszę zwrócić uwagę na wskaźnik C/WK, który
  obrazuje relację pomiędzy rynkową wyceną spółki a jej wartością
  księgową. Przedmiotowy wskaźnik dla naszej Spółki wynosi 0,14 co
  świadczy o znaczącym niedowartościowaniu spółki na rynku regulowanym


  Jeśli Pan lub Pani ma to nieszczęście być posiadaczem akcji Polcolorit
  to zapraszamy do nas,jeśli ominęło was to nieszczęście to proszę w miarę
  możliwości nam pomóc w nagłośnieniu tej sprawy,,liczę na wsparcie i
  pomoc w dotarciu do akcjonariuszy może wasi znajomi z forum nimi są
  ,jeśli możecie powiadomcie ich o naszym Porozumieniu bo tylko jeśli
  wszyscy się zjednoczymy i przegłosujemy Panią Barbarę na NWZ ,w
  przeciwnym razie czeka nas droga batalia sądowa której można uniknąć
  dzięki waszemu udziałowi.


  Jeśli chodzi o wskaźnik c/wk, to zwróciłbym uwagę na sumy na jakie
  ubezpieczono majątek firmy w Egro Hestia. Budynki i budowle ubezpieczone
  są na 82 mln zł, pozostałe środki trwałe na 77mln, a środki obrotowe 26
  mln. Całe zadłużenie spółki i rezerwy na zobowiązania wynoszą obecnie
  36,5 mln zł. Jeżeli przyjąć te wartości to majątek spółki wynosi: 82 mln
  + 77 mln + 26 mln - 36,5 mln = 148,5 mln zł. Dzieląc to przez liczbę
  akcji (17 923 186) otrzymujemy sumę 8,28 zł, czyli sumę wyższą od
  podawanej w raporcie wartości księgowej (około 5,4 zł). Można by więc
  utrzymywać, że wskaźnik c/wk powinien wynosić wręcz 0,10 (0,88/8,2. To dopiero daje pojęcie o niedowartościowaniu akcji


  przypominam 20% firmy jest mniejszościowych akcjonariuszy a Pani nam chce dać 3 miliony za nasze wszystkie akcje


  Spółka posiada dwie hale produkcyjne Marconi /lokalizacja specjalna
  strefa ekonomiczna Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe /
  oraz Polcolorit /do sprzedaży za ponad 7 mil aktualna cena jest już
  chyba po dwóch obniżkach ,wyjściowa cena była znacznie wyższa ,czy już
  jest to dobra cena i znajdzie się kupiec.... link do ogłoszenia poniżej
  wcześniej były to dwie firmy ale na podstawie 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
  Spółek Handlowych połączyli się.

  JAK ZADEKLAROWAĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA CZY POPARCIA W TWORZENIU POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH POLCOLORIT S.A


  W tym celu osoby które mają konto na Facebooku proszone są o
  przystąpienie do grupy POLCOLORIT SA Porozumienie akcjonariuszy
  mniejszościowych, posty,wpisy widzą tylko osoby które są członkami grupy
  na Facebooku najlepiej wkleić poniższy link w pasku przeglądarki
  znajdziemy grupę i potem należy kliknąć dołącz do grupy

  Druga metoda dla osób które nie maja konta na facebooku lub z różnych
  powodów na tym etapie nie chcą go ujawniać to wysłanie @ na mój adres
  poczty z ilością akcji


  zamiast pisać @ możecie też po prostu zadzwonić 572 484 659 z podaniem
  ilości akcji, lub wysłać smsa na numer 572 484 659 podając ilość akcji
  jeśli maja Państwo dodatkowe pytania to chętnie odpowiemy prosimy o
  kontakt @ na adres lub dzwonić tel komórkowy 572 484 659


  gwarantuję iż szanuję prywatność innych osób ,nie przekaże waszych
  numerów innej osobie dzwonić będziemy dopiero wtedy jak zorganizujemy
  wystarczającą ilość chętnych ,wszystkimi możliwymi prawnymi środkami nie
  dopuścimy do wycofania z GPW mamy prawników,poparcie Stowarzyszenia
  Inwestorów Indywidualnych brakuje nam tylko was


  Szanowni Państwo,


  Akcjonariusze mniejszościowi spółki Polcolorit SA we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych podjęli działania mające na
  celu zawiązanie Porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych spółki
  Polcolorit SA. Inicjatywa jest konsekwencją działań podjętych przez
  Barbarę Urbaniak-Marconi - głównego akcjonariusza spółki, która w dniu 3
  lipca 2015 roku podpisała z Domem Maklerskim BZ WBK, z siedzibą we
  Wrocławiu, Umowę o świadczenie usług pośrednictwa w publicznym
  ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż
  wszystkich pozostałych w obrocie giełdowym akcji Spółki oraz
  ewentualnego przymusowego wykupu.Pani Barbara Urbaniak-Marconi w wyniku
  wezwania planuje osiągnąć łącznie z podmiotami, będącymi stroną
  domniemanego porozumienia 100% ogólnej liczby głosów w Spółce . Po
  zakończeniu Wezwania, Wzywający zamierza zainicjować oraz popierać
  wszelkie działania zmierzające do zniesienia dematerializacji akcji
  Spółki oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
  przez GPW. W szczególności zaś Wzywający zamierza wystąpić do Spółki z
  żądaniem zwołania WZ Spółki celem powzięcia odpowiedniej uchwały
  umożliwiającej wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na
  przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.Takie pomysły nam się nie
  podobają Nie-zgadzamy się z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji
  Spółki oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
  przez GPW.Cenie z wezwania 75 groszy mówimy nie a o przymusowym wykupie w
  tej cenie to już w ogóle nie chcemy słyszeć Nawet jeśli uchwała o
  zniesieniu dematerializacji zostanie przegłosowana,my akcjonariusze
  mniejszościowi zagłosujemy przeciwko tej uchwale,a po jej powzięciu
  zażądamy zaprotokołowania sprzeciwu i podejmiemy próbę jej uchylenia lub
  unieważnienia wszelkimi możliwymi środkami prawnymi jako uchwałę
  godzącą w dobre obyczaje i prowadzącej do pokrzywdzenia akcjonariuszy
  mniejszościowych

  Podjęte przez głównego akcjonariusza działania,zmierzające do wycofania
  spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW godzą w interesy akcjonariuszy
  mniejszościowych.Jeśli dopuścimy do Wycofania akcji Polcoloritu SA z
  obrotu giełdowego GPW to komu wtedy sprzedamy nasze akcje Chcemy
  pozostawienia spółki na GPW wtedy każdy będzie sam decydował kiedy i po
  ile sprzeda swoje akcje. Wezwanie ogłoszone przez głównego
  akcjonariusza powinno służyć zapewnieniu należytej ochrony
  akcjonariuszom mniejszościowym W tej sytuacji tylko „godziwa cena”
  wykupu może powodować, że akcjonariusze ci nie zostaną pokrzywdzeni
  Proszę zwrócić uwagę na wskaźnik C/WK, który obrazuje relację pomiędzy
  rynkową wyceną spółki a jej wartością księgową. Przedmiotowy wskaźnik
  dla naszej społki wynosi 0,14 co świadczy o znaczącym
  niedowartościowaniu spółki na rynku regulowanym Akcje akcjonariuszy
  mniejszościowych to przede wszystkim inwestycja ekonomiczna.Zgodnie z
  normami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady należy
  zapewnić akcjonariuszom mniejszościowym takie warunki wyjścia ze społki
  ktore odpowiadałyby cenie godziwej. Jednakże cena zaoferowana w wezwaniu
  zdaniem akcjonariuszy mniejszościowych, nie odzwierciedla wartośći
  godziwej akcji .Cena została zaproponowana na poziomie znacząco
  odbiegającym od wartości księgowej spółki i prowadzi do pokrzywdzenia
  akcjonariuszy, którzy mają zbyć swoje akcje przypomnijmy iż wartość
  księgowa to 5,43 grosze/raport za 1 kwartał / i byłaby jeszcze większa
  gdyby nie krzywdząca dla pozostałych akcjonariuszy emisja ponad 5 mil
  warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F
  Proponowana cena w wezwaniu to mniej niż 14% wartości księgowej i
  ewidentnie prowadzi to do pokrzywdzenia akcjonariuszy albowiem ceny
  wykupu zaproponowanej w wezwaniu nie można uznana za godziwą Takie
  działanie bezsprzecznie godzi w interes Kowalskiego, który trzymał akcje
  w portfelu licząc na stopniową poprawę wyników spółki oraz przyszłe
  zyski.W przeszłości spółka ponosiła straty jednak aktualnie poprawa
  wyników jest widoczna pojawiły się dawno nie widziane zyski ,raport
  roczny 2014 zysk brutto 559 tys 1 kwartał 2015 zysk brutto 139 tys Mimo
  niekorzystnej sytuacji w eksporcie przychody ze sprzedaży były wyższe w I
  kwartale 2015 r. w porównaniu z tym samym okresem sprawozdawczym roku
  poprzedniego. Ubytek ten jest jednak rekompensowany wzrostem sprzedaży
  krajowej DIY. Dodatkowo w roku 2014 r. podpisano umowę szybkich
  płatności z sieciami DIY skracając czas wpływu należnych ze sprzedaży z
  sieciami należności do 72 godzin


  Spółka znajduje się od dłuższego czasu w strefie niskiej płynności GPW a
  akcje są notowane w systemie jednolitym,jednym z naszych celów jest
  przystąpienia do Programu Wspierania Płynności co umożliwi nam powrót
  na notowania ciągłe/już kiedyś nam to Pani to obiecywała/Dodatkowo skoro
  spółka prawie nic nie robi, aby poprawić złą i nieprzejrzystą politykę
  informacyjną i jest zamknięta na głosy akcjonariuszy/ to również chcemy
  zmienić/ i tak oto wszystko to po trochu przyczyniło się do tego iż
  inwestorzy zapomnieli o tej spółce a wskaźnik cena / wartość księgowa
  określający relację ceny akcji do wartości kapitału własnego
  przypadającego na każdą akcję,wynosi około 0,13!!! co świadczy o
  znaczącym niedowartościowaniu spółki na rynku regulowanym


  Pani Barbara ogłaszając wezwanie na sprzedaż akcji, poprzedzające
  wycofanie spółki z obrotu regulowanego, powinna uwzględnić interesy
  akcjonariuszy mniejszościowych i poza Spełnieniem wymogów formalnych
  odnośnie do tej ceny powinna przedstawić (np. wycenę akcji spółki
  sporządzoną przez renomowaną firmę)Zaangażowanie biegłego jest praktyką
  rynków rozwiniętych, gdzie zarząd lub rada nadzorcza spółki powołuje
  niezależnego eksperta, którego zadaniem jest krytyczne przeanalizowanie
  planowanej transakcji i wydanie opinii o rzetelności warunków
  finansowych transakcji.Zwracaliśmy na to uwagę KNF ale nawet nie raczyli
  nam odpowiedzieć.


  Dodatkowo należy pamiętać, że zarząd, przygotowując stanowisko w sprawie
  wezwania znajduje się w sytuacji potencjalnego konfliktu interesów
  wzywający jest jednocześnie Prezesem Zarządu Takiemu zarządowi trudno w
  pełni obiektywnie odnieść się do ceny proponowanej w wezwaniu. I jak w
  takiej sytuacji zarząd może wykazać swoją bezstronność, obiektywizm i
  dbanie o interesy wszystkich akcjonariuszy?Dodatkowo w swoim stanowisku
  zarząd jak ognia unika poruszenia tematu wartości godziwej i ani słowem
  nie odniósł się do tej kwestii


  Główne cele naszego porozumienia to zapobieżenie ewentualnemu
  przymusowemu wykupowi akcji podjęcie działania na rzecz zachowania przez
  Spółkę statusu spółki publicznej.zapewnienie ochrony i poszanowania
  praw akcjonariuszy mniejszościowych spółki Polcolorit SA zwiększenia
  roli drobnych inwestorów w akcjonariacie i poprawy polityki
  informacyjnej spółki,oraz zwiększenia wpływu akcjonariuszy
  mniejszościowych na skład rady nadzorczej Spółki jeśli będzie taka
  potrzeba nie zawahamy się powołać biegłego rewidenta do spraw
  szczególnych. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania do tego, aby
  zachęcić Zarząd spółki oraz głównego akcjonariusza do współpracy z
  porozumieniem. W przypadku niepowodzenia negocjacji, podejmiemy
  niezbędne kroki prawne do obrony naszych interesów. Zaangażowanie
  akcjonariuszy mniejszościowych w porozumienie jest niezbędne dla
  realizacji postawionych celów. Zachęcamy wszystkich akcjonariuszy
  Polcolorit SA, aby dołączyli do nas. Osiągnięcie ponad 10% ogólnej
  liczby głosów pozwoli nam zapobiec ewentualnemu przymusowemu wykupowi
  akcji oraz umożliwi nam skorzystanie z regulacji prawnych chroniących
  akcjonariuszy mniejszościowych.
  Porozumienie ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy
  akcjonariusz Spółki Wszystkich zachęcamy do przystąpienia do
  Porozumienia. Realizacja celów zależna jest bowiem od aktywnej postawy
  inwestorów Strona może wystąpić z Porozumienia w każdym czasie poprzez
  złożenie oświadczenia Przedstawicielowi w formie pisemnej lub w formie
  wiadomości e-mail
  • Mariusz Andrzejewski, 2015-08-10 15:04:30

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA