Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Zmiany w przepisach - łatwiejsze rozpoczynanie działalności gospodarczej

  • Autor: redakcja magazynu Łazienka
  • 01 lip 2014 10:02
Zmiany w przepisach - łatwiejsze rozpoczynanie działalności gospodarczej
fot. Shutterstock

Sejm RP przyjął 26 czerwca 2014 r. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz zmianie niektórych innych ustaw. Zakładanie firm stanie się łatwiejsze.

REKLAMA

O około 17 dni skróci się czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności (w tym działalności gospodarczej). Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni.

Umożliwi to wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Nadane identyfikatory będą także automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. W praktyce moment wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność gospodarczą.

Działanie nowopowstającej firmy ograniczy się wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą będą mogły wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.

Ograniczenie obowiązku zgłoszeniowego

Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i będą uzupełniane przez nowo powstającą firmę, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności.

Chodzi o m.in. o dane takie, jak: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, które albo mają charakter danych „wrażliwych”, albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS. Przedsiębiorca będzie je zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności, w tym działalności gospodarczej.

Wskutek wprowadzenia projektowanych rozwiązań podmiot już w dniu dokonania wpisu do KRS otrzymywałby identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny Regon i mógłby faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Planuje się, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2014 r.

Upadłość konsumencka

Sejm przyjął także ustawę, która gruntowanie reformuje tzw. upadłość konsumencką. Nowe przepisy mają ułatwić ogłoszenie upadłości, między innymi przez mniej sformalizowaną procedurę i obniżenie kosztów wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

(źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA