Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej.

REKLAMA

Zarząd Polcolorit S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Bałandynowicza pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Arkadiusza Kosiel, członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki, Wiktora Marconi, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pawła Tomasza Wojtyczkę na członka Rady Nadzorczej.

Wiktor Marconi – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

W latach 1991-1993 pracował w Urbaniak & Associati w Cavriago jako główny księgowy. W latach 1997-1999 był członkiem Zarządu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Polcolorit Sp. z o.o. w Piechowicach,  w latach 1996-2002 był członkiem Zarządu w Art-Cer Sp. z o.o. w Piechowicach, od 1999 do 2003 roku był członkiem Zarządu Joly Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. W okresie 2004-2005 był członkiem Zarządu Polcolorit S.A. odpowiedzialnym za wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W latach 2007-2008 Wiktor Marconi był Prezesem Zarządu Polcolorit S.A. Od 2007 roku do chwili obecnej jest członkiem Zarządu „Karkonosze Play” Sp. z o.o. oraz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Marconi-Tkacz Sp. J/JELONKA.COM”
Dodatkowe umiejętności Wiktora Marconi: bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz włoskiego, dobra znajomość języka francuskiego oraz znajomość języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Od 1999 r. jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz społecznym opiekunem przyrody (leg. Starostwa Powiatowego 26/99). Wiktor Marconi posiada wykształcenie średnie – ukończył Technikum Ekonomiczne w Montecchio Emilia. Nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Tomasz Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA