×

Szukaj w serwisie

Regulamin konkursu "Łazienka - Salon Roku 2017"

  • Autor: Rynek Łazienek
  • 15 gru 2016 12:22
Regulamin konkursu "Łazienka - Salon Roku 2017"
fot. Shutterstock

W tej edycji konkursu zadecydowaliśmy o zmianie sposobu przyznawania tytułu „Łazienka – Salon Roku”. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwuetapowym głosowaniu. Etap pierwszy to głosowanie otwarte, w drugim etapie salony oceni Jury.

REGULAMIN KONKURSU
ŁAZIENKA – SALON ROKU 2017


I. CEL KONKURSU:
– wyróżnienie oraz promocja podmiotów handlowych oferujących wyposażenie łazienek na rynku polskim
– promowanie odpowiedzialności firm za formę sprzedaży i jakość oferowanych produktów

Organizatorem konkursu „Łazienka – Salon Roku 2017” jest magazyn branżowy „Łazienka” oraz portal RynekLazienek.pl wydawany przez Wydawnictwo Publikator w Białymstoku.

II. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs odbywa się w terminie od 15.12.2016 do 31.01.2017 r. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie firmy handlowe działające na polskim rynku w sektorze wyposażenia łazienkowego. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej danego salonu łazienkowego oraz uregulowanie opłaty konkursowej za dany salon w terminie do 31.01.2017 r. Wysokość opłaty konkursowej określa rozdział III punkt 3 niniejszego regulaminu. Wybór laureatów w poszczególnych województwach odbywa się w dwuetapowym głosowaniu:
- etap pierwszy - otwarte głosowanie na salony zgłoszone do konkursu „Łazienka – Salon Roku” na portalu www.ryneklazienek.pl. Po nim, na podstawie głosów oddanych na portalu, nastąpi wyłonienie trzech salonów z największą liczbą głosów w każdym z województw;
- etap drugi - głosowanie Jury, które w każdym z województw, spośród ścisłej trójki wyłoni zwycięzcę.

W skład Jury konkursu „Łazienka – Salon Roku 2017” wejdą producenci, importerzy wyposażenia łazienek, architekci i projektanci współpracujący z wydawnictwem Publikator oraz przedstawiciele redakcji magazynu „Łazienka” i portalu RynekLazienek.pl.

W głosowaniu brane są pod uwagę następujące kryteria:
– szerokość i zróżnicowanie oferty dostępnej w salonie,
– szybkość realizacji zamówienia,
– fachowość obsługi,
– jakość i wygląd ekspozycji.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie tytułów „Łazienka – Salon Roku 2017” nastąpi w kwietniu 2017 r.
O miejscu uroczystości zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni najpóźniej w marcu 2017 r.

III. ZASADY KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu są podmioty handlowe oferujące wyposażenie łazienek w poszczególnych 16 województwach Polski.

2. Jako jedno zgłoszenie traktowane jest zgłoszenie jednego salonu łazienkowego o określonej lokalizacji w danym województwie.

3. Zgłoszenie salonu do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie do Biura konkursu „Łazienka – Wybór Roku 2017” w terminie do 31.01.2017 r. wypełnionej Karty Rejestracyjnej* wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny – maks. 5 zdjęć salonu, ogólną charakterystyką oferowanych produktów) oraz potwierdzenia wpłaty z tytułu zgłoszenia do konkursu w wysokości:
- przy zgłoszeniu jednego salonu – 500 zł netto
- przy zgłoszeniu dwóch salonów – 800 zł netto
- przy zgłoszeniu trzech salonów – 1 200 zł netto
- przy zgłoszeniu powyżej trzech salonów – każde kolejne zgłoszenie 200 zł netto
Rekomendowane dla Ciebie