REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

fot. Shutterstock

Ceramika Nowa Gala SA podała wyniki finansowe za ubiegły rok. Mimo niższych przychodów niż w 2013 roku, Grupa odnotowała większy zysk.

REKLAMA

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2014 roku wyniosły 178,865 mln złotych - jest to prawie 20 mln złotych mniej, w porównaniu do roku 2013 (wtedy było to 198,45 mln zł). Grupa odnotowała jednak wyższy zysk netto (2,242 mln zł), niż rok wcześniej (wtedy była to strata 1,639 mln zł).

82% sprzedaży Grupy stanowiła sprzedaż krajowa. Nowa Gala odnotowała osłabienie sprzedaży, które było odczuwalne zarówno na rynku krajowym (spadek 8%), jak i w eksporcie (spadek o 17%). Na słabe wyniki eksportu miał wpływ konflikt na Ukrainie i osłabienie się walut krajowych na rynkach wschodnich, co znacznie pogorszyło pozycję konkurencyjną produktów marki. Ceramika Nowa Gala podkreśla w raporcie: grupa odbiorców wyrobów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest zdywersyfikowana. Udział żadnego z odbiorców nie przekraczał 10% skonsolidowanych przychodów, a zatem nie występuje uzależnienie od jednego lub kilku odbiorców.

Trudno o prognozy na rok 2015

- W 2014 roku w branży materiałów wykończeniowych i budowlanych nastąpił ogólny spadek sprzedaży. Konflikt na Ukrainie i osłabienie się walut krajów Europy Wschodniej spowodowały zmniejszenie eksportu mimo rozwoju sprzedaży na innych rynkach zagranicznych i wzrost konkurencji w polskim sektorze płytek ceramicznych. Dzięki programowi ograniczania kosztów i zwiększania efektywności, mimo spadających przychodów, poprawiliśmy nasze wyniki finansowe. Z uwagi na niestabilną sytuację polityczną w regionie trudno o prognozy na rok 2015. Będziemy kontynuować działania na rzecz poprawy efektywności i rentowności, co jest realizacją głównego celu naszej strategii na lata 2014-2016 - napisał w liście do akcjonariuszu Waldemar Piotrowski, prezes zarządu Ceramika Nowa Gala SA.

Największy udział w sprzedaży produktów Grupy mają płytki szkliwione – wygenerowały one 54% wartości sprzedaży (40% płytki nieszkliwione, 5% dekoracje i stopnice).

Strategia na lata 2014-2016

Grupa realizuje strategię rozwoju na lata 2014-2016 podjętą 12 marca ubiegłego roku. Jej główne założenia to:

- rozwój sprzedaży w tempie 5% rocznie w okresie obowiązywania strategii,

- poprawienie marży EBITDA do końca roku 2016 o 7 p.p. do poziomu ok. 17% (pomóc mają w tym zwiększanie wykorzystania mocy produkcyjnych, wdrożenie nowych technologii umożliwiających formowanie płytek nieszkliwionych oraz druk cyfrowy, optymalizacja procesów, tj. m.in. uproszczenie oferty, konsolidacja zakupów, redukcja zatrudnienia),

- skrócenie łańcucha dostaw w dystrybucji płytek ceramicznych;

- przeznaczenie łącznie 45 mln zł na nakłady inwestycyjne w okresie 2014-2016, z tego 10 mln zł na inwestycje odtworzeniowe, 15 mln zł na modernizację i nowe technologie oraz 20 mln zł na rozwój logistyki i magazynów;

- utrzymanie średniego poziomu kapitału obrotowego oraz średniego zadłużenia odsetkowego na poziomach z końca roku 2013;

- umorzenie akcji własnych będących w posiadaniu grupy (9.220.757 szt. stanowiących

16,43% kapitału zakładowego) w 2014 rok;

- propozycja wprowadzenia polityki dywidendowej zakładającej przeznaczanie rocznie na dywidendę min. 30% skonsolidowanego zysku netto grupy, jednakże nie więcej niż 10 groszy na akcję.  


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA