Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Grupa Rovese w I kwartale 2015: większy przychód, mniejsza strata i odnotowany zysk operacyjny

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 20 maj 2015 10:15
Grupa Rovese w I kwartale 2015: większy przychód, mniejsza strata i odnotowany zysk operacyjny
fot. Shutterstock

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Rovese odnotowała stratę netto, ale jest ona mniejsza niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

REKLAMA

W raporcie finansowym z I kwartał 2015 roku Rovese podało, iż w okresie tym firma odnotowała 143,35 mln zł skonsolidowanej straty netto. Dla porównania - w analogicznym okresie roku poprzedniego strata ta wyniosła 198, 54 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 6,23 mln zł, co jest znaczące wobec 1 mln zł straty w roku 2015.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Rovese wyniosły 415,92 mln zł w I kw. 2015 r. przy 389,38 mln zł w roku poprzednim.

Jednostkowe dane spółki Rovese SA przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2015 wyniosły 249 242 tys. zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 218 668 tys. zł).

Strata netto Rovese SA w I kwartale wyniosła -33 575 tys. zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk w wysokości 16 353 tys. zł).

Jak czytamy w kwartalnym raporcie Rovese z dnia 15 maja 2015, Na osiągnięty przez Grupę w I kwartale 2015 r. wynik finansowy netto istotny wpływ miały czynniki pozaoperacyjne, do których należą przede wszystkim różnice kursowe oraz odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów.

Wartość odsetek netto (odsetki przychodowe pomniejszone o odsetki kosztowe) wyniosła -8.540 tys. zł, natomiast ujemne różnice kursowe per saldo (nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi) wyniosły w I kwartale 2015 r. -156.052 tys. zł.

Ww. różnice kursowe są efektem przede wszystkim dewaluacji kursu UAH wobec EUR oraz PLN i składają się na nie głównie różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej zobowiązań finansowych jednostek ukraińskich Grupy z tytułu:

- kredytów udzielonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) w EUR, oraz

- pożyczek udzielonych w ramach Grupy w EUR.

W I kwartale 2015 r. różnice kursowe jednostek ukraińskich Grupy wpłynęły ujemnie na wynik
finansowy Grupy w kwocie ok. -147,4 mln zł. W związku z tym, iż ww. różnice kursowe dotyczą przede wszystkim wyceny bilansowej, nie zostały one zrealizowane i tym samym nie miały wpływu na przepływy pieniężne Grupy.

Wynik na transakcjach pochodnych rozliczonych w I kwartale 2015 roku wpłynął na zysk netto Grupy w kwocie -85,1 tys. PLN. Wszystkie rozliczone w tym okresie transakcje to transakcje typu forward. Łączna wycena otwartych (niezrealizowanych) transakcji pochodnych na dzień 31.03.2015 roku wynosiła plus 15,0 tys. PLN. Powyższa kwota wpływa dodatnio na zysk netto za I kwartał 2015 roku. 


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA