Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

GUS: Duży spadek w produkcji budowlano-montażowej 2013

  • Autor: Redakcja magazynu Łazienka
  • 28 lip 2014 15:31
GUS:  Duży spadek w produkcji budowlano-montażowej 2013
Produkcja budowlano-montażowa 2013 r. wyhamowuje. W ogólnych efektach budownictwa mieszkaniowego, zwiększył się tylko udział budownictwa indywidualnego (z 53,0% w 2012 r. do 56,0% w 2013 r.) oraz społecznego czynszowego (z 0,7% do 0,9%)
GUS:  Duży spadek w produkcji budowlano-montażowej 2013
GUS:  Duży spadek w produkcji budowlano-montażowej 2013
GUS:  Duży spadek w produkcji budowlano-montażowej 2013
GUS:  Duży spadek w produkcji budowlano-montażowej 2013

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w 2013 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane była o ponad 10,3% niższa niż w 2012 r. (w 2012 r. spadek o ok. 6,3%).

REKLAMA

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w 2013 r. przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 10,5% niższa niż przed rokiem (w 2012 r. spadek o 6,6%). Produkcja zrealizowana przez jednostki sektora prywatnego była o 10,2% niższa niż w 2012 r., a jej udział w ogólnej produkcji budowlano-montażowej wyniósł 99,0% (przed rokiem spadek o 6,4%, udział 98,9%).

Spadek ten był wynikiem zmniejszenia sprzedaży robót o charakterze inwestycyjnym — o 11,9% oraz remontowym — o 7,0%. Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa  budynków o 16,9% (wobec spadku przed rokiem o 7,8%), budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej — 8,0% (spadek o 8,3%), a w zajmujących się głównie robotami budowlanymi  specjalistycznymi — o 5,1% (o 2,1%).

Zmiany w strukturze produkcji

W 2013 r., w porównaniu z 2012 r., nastąpiły istotne zmiany w strukturze obiektowej produkcji
budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Nastąpił wzrost udziału budynków — o 3,5 p. proc., tj. z 43,4% do 46,9%, kosztem obiektów inżynierii lądowej i wodnej, przy czym dotyczył on wzrostu udziału robót zrealizowanych przy budowie budynków niemieszkalnych — o 3,8 p. proc. (do 33,6%).

Nastąpił spadek udziału budynków mieszkalnych — o 0,3 p. proc. (do 13,3%) i dotyczył budynków o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych — o 0,5 p. proc. (do 9,2%), przy nieznacznym wzroście udziału budynków zbiorowego zamieszkania i budynków jednomieszkaniowych — po 0,1 p. proc. (odpowiednio do 2,2% i 1,9%).

Wzrost tylko w budownictwie indywidualnym

W 2013 r. oddano do użytkowania 99606 nowych budynków, tj. o 302 budynki mniej niż w 2012 r. Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniosła 77575  (w 2012 r. — 77279) a budynków niemieszkalnych — 22031 (w 2012 r. — 22629). 

Liczba nowych budynków mieszkalnych — bez budynków zbiorowego zamieszkania oraz
budynków jednorodzinnych nieprzystosowanych do stałego zamieszkania — przekazanych do
użytkowania w 2013 r. wyniosła 75510 (w 2012 r. — 75181) a ich kubatura 70787,5 tys. m³ (przed rokiem — 71875,4 tys. m³).

Wzrost liczby zrealizowanych mieszkań odnotowano w budownictwie indywidualnym — do 81228 mieszkań, tj. o 178 mieszkań (o 0,2%) więcej niż w roku 2012 r. 

W rezultacie, w ogólnych efektach budownictwa mieszkaniowego, zwiększył się tylko udział
budownictwa indywidualnego (z 53,0% w 2012 r. do 56,0% w 2013 r.) oraz społecznego
czynszowego (z 0,7% do 0,9%). Zmniejszył się natomiast udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem (z 41,6% w 2012 r. do 38,9% w 2013 r.), spółdzielczego (z 2,7% do 2,4%), komunalnego (z 1,6% do 1,5%) oraz zakładowego (z 0,4% do 0,3%).

Spadki: mieszkania oddane do użytkowania


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA