Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

fot. Shutterstock

Wstępne dane GUS dotyczące eksportu po 4 miesiącach roku 2014 mówią, iż wywóz towarów z Polski wyniósł w tym okresie 53,4 mld euro. Spadł jednak eksport do Rosji i na Ukrainę.

REKLAMA

Od stycznia do kwietnia  br.,  eksport  w  cenach  bieżących  wyniósł  223297,3  mln zł,
a import 220320,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się  o  7,7%,  a  import  o  4,4%.  Dodatnie   saldo  ukształtowało  się  na  poziomie 2976,6 mln zł (w  analogicznym okresie ub. roku minus  3767,3 mln zł).    

Eksport wyrażony w euro wyniósł 53428,7 mln EUR, a import – 52722,3 mln EUR (odpowiednio
o 6,6% i o 3,3% więcej niż przed rokiem). Dodatnie saldo wyniosło  706,4 mln EUR wobec minus
915,5 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 27699,4 mln zł (minus 9102,4
mln USD, minus 6630,2 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 13625,1 mln zł (minus 4473,6 mln USD, minus 3260,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi – 44301,1 mln zł (14570,8 mln USD, 10597,4 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 42893,6 mln zł (14109,3 mln USD, 10261,5 mln EUR). 

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,8% (w tym UE 76,8%), a w imporcie 64,9% (w tym UE 58,4%), wobec odpowiednio 82,2% (w tym UE 75,1%) i 65,6% (w tym UE 57,9%) analogicznym okresie ub. roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem  ub. roku (o  1,0  p.  proc.)  i wyniósł  26,3%,  natomiast  w  imporcie  zwiększył  się  o  0,4  p.  proc.  i  stanowił 21,7%.  Dodatnie  saldo  wyniosło  10968,8  mln  zł  (3611,6  mln  USD,  2623,4  mln  EUR)  wobec 7480,8 mln zł (2392,4 mln USD, 1811,5 mln  EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Udział  Rosji  w  eksporcie  obniżył  się  w  porównaniu  z  analogicznym  okresem  ub.  roku (o 0,7 p. proc.) i wyniósł 4,4%, a w imporcie był niższy o 0,9 p. proc. i stanowił 12,0%. Ujemne saldo wyniosło 16578,5 mln zł (5443,9 mln USD, 3967,4 mln EUR) wobec 16747,5 mln zł 5361,9 mln USD, 4053,3 mln  EUR) w analogicznym okresie ub. roku. 

W  okresie  styczeń  -  kwiecień  br.  Ukraina  zajmowała  piętnaste  miejsce  na  liście  naszych
partnerów  handlowych  w eksporcie  oraz  dwudzieste  –  w  imporcie  (przed  rokiem  odpowiednio dziewiąte i dwudzieste pierwsze miejsce). Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym  okresem    ub.  roku  o  0,8  p.  proc.  i wyniósł  2,6%,  a  w  imporcie  był  wyższy  o  0,1 p. proc. i stanowił 1,2%. Dodatnie saldo wyniosło 1463,2 mln zł (480,8 mln USD, 350,1 mln  EUR) wobec 3084,5 mln zł (982,4 mln USD, 744,3 mln  EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

W  okresie  styczeń  –  kwiecień  br.  wśród  głównych  partnerów  handlowych  Polski odnotowano wzrost eksportu na Węgry, do Niemiec, Szwecji, Holandii, Włoch, Francji, Wielkiej
Brytanii, Czech i na Słowację, a importu – z Belgii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i  Holandii.  Spadek  eksportu  odnotowano  w  obrotach  z  Rosją,  a  importu  –  ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Czechami.  Obroty  z  pierwszą  dziesiątką  naszych  partnerów  handlowych  stanowiły  65,5%  eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,2%), a importu ogółem – 67,1% wobec 67,3% przed rokiem.  

(źródło: GUS)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA