Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Najnowszy raport GUS-u potwierdza tendencję spadkową cen produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej w porównaniu z ub. rokiem. / fot. Shutterstock

Najnowszy raport GUS-u potwierdza tendencję spadkową cen produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

REKLAMA

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2014 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1%), natomiast ceny budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w marcu br.

W porównaniu z kwietniem ub. r. ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 1,5%.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2014 r. były o 0,1% niższe, niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%), w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 1,7%, przy wzroście cen w górnictwie rud metali – o 0,2%.

Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%), w tym największy w produkcji urządzeń elektrycznych (o 0,8%). Spadły także ceny m.in. produkcji metali (o 0,7%), wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,4%), wyrobów farmaceutycznych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,2%), artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%).

W kwietniu 2014 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,7% niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 6,8%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,6%). Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (po 1,1%).

(źródło: Główny Urząd Statystyczny)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA