Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Lepsza kondycja przedsiębiorstw, mniej zatorów płatniczych w II kwartale 2014 r.

  • Autor: redakcja magazynu Łazienka
  • 07 sie 2014 09:31
Lepsza kondycja przedsiębiorstw, mniej zatorów płatniczych w II kwartale 2014 r.
fot. Shutterstock

NBP opublikował w lipcu cokwartalną informację dotyczącą kondycji przedsiębiorstw. Obejmuje ona II kwartał 2014 oraz prognozy na III. W czerwcowej ankiecie wzięło udział 1340 przedsiębiorstw niefinansowych.

REKLAMA

Przedsiębiorstwa oceniły, że ich kondycja w II kwartale 2014 r. była lepsza niż w poprzednim. Jako bardzo dobrą swoją sytuację oceniło ponad 75 proc. firm, o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

Respondenci oczekują także przyspieszenia tempa wzrostu w III kwartale br. Ich zdaniem powinna temu sprzyjać wyższa aktywność inwestycyjna oraz relatywnie wysoka rentowność firm, zwłaszcza sprzedających na rynkach zagranicznych.

Do czynników stabilizujących wzrost można zaliczyć nierosnące tempo wzrostu sprzedaży i niezbyt silną poprawę sytuacji na rynku pracy. Te pozytywne informacje nieco psuje pogorszenie średniookresowych prognoz sytuacji ekonomicznej.

Przybyło wprawdzie firm w dobrej kondycji, które nie oczekują jej pogorszenia, ale jednocześnie w firmach, gdzie sytuacja jak dotąd nie polepszyła się, wzrósł odsetek respondentów, którzy nie spodziewają się poprawy w najbliższym czasie. Zmiana ta może mieć jednak charakter sezonowy.

Popyt, zamówienia, produkcja

Wskaźnik bariery popytowej spadł o 2 pkt proc. do 9,3 proc. (w ujęciu kwartalnym) i znajduje się poniżej średniej długookresowej. Jednak od prawie trzech lat bariera popytu pozostaje jednym z najważniejszych czynników ograniczających rozwój przedsiębiorstw.

Zdaniem autorów raportu oceny te biorą się z niepewności co do stanu koniunktury w strefie euro, a także z obaw o ekonomiczne konsekwencje konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wskaźnik prognoz popytu spadł nieznacznie, bo o 0,8 pkt proc., podobnie wskaźnik prognoz zamówień – o 0,7 pkt proc. (oba kw./kw.). Ich poziom wskazuje na stopniowe przejście do fazy ożywienia gospodarczego, odznaczającej się niższą, choć stabilną dynamiką.

Wskaźnik prognoz produkcji obniżył się o 2 pkt proc. (kw./kw.). Biorąc pod uwagę jeszcze dwa wspomniane wcześniej wskaźniki, w sektorze przedsiębiorstw można zatem oczekiwać względnie wysokiej i stabilnej dynamiki produkcji.

Eksport i import

Eksporterzy nie oczekują dalszego przyspieszenia dynamiki sprzedaży. Wskaźnik umów eksportowych w II kwartale spadł nieznacznie, bo o 0,8 pkt proc. (kw./kw.), a wskaźnik nowych umów eksportowych aż o 2 pkt proc. (kw./kw.). Dość mocno natomiast, o 4,5 pkt proc., wzrósł wskaźnik prognoz eksportu.

Biorąc pod uwagę to, że wszystkie te wskaźniki znajdują się na poziomach zbliżonych do średniej długookresowej, można oczekiwać względnie wysokiej dynamiki eksportu. Warto jednak pamiętać, że wartość eksportu będzie rosła dzięki zwiększaniu wartości tych umów, a nie ich liczby.

Należy także podkreślić, że sytuacja eksporterów pozostała wyraźnie lepsza niż firm sprzedających tylko w kraju, a kryzys rosyjsko-ukraiński nie wpłynął znacząco na poziom sprzedaży i kondycję firm obecnych na tych rynkach. Odporność przedsiębiorstw na spadki eksportu do Rosji i na Ukrainę wynika m.in. z mechanizmu selekcji. Po 1998 r. eksportują tam bowiem firmy silniejsze i większe, sprzedające również w wielu innych krajach, a zatem z bardziej zdywersyfikowaną sprzedażą.

Zatrudnienie

Prognozy zatrudnienia wyraźnie poprawiły się w ujęciu rocznym, natomiast w kwartalnym pozostały stabilne od początku 2014 r. (po odsezonowaniu). Już trzeci kwartał z rzędu więcej firm planuje wzrost zatrudnienia (12,3 proc.) niż jego redukcję (8,3 proc.), po pięciu latach przewagi redukcji.


REKLAMA

REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA