REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Malwersacje w Joyou trwały od lat – tak wynika z dochodzenia LIXIL

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 18 lis 2015 09:14
Malwersacje w Joyou trwały od lat – tak wynika z dochodzenia LIXIL
fot. pixabay.com

Oszustwa księgowe i podatkowe, nierejestrowane kredyty - korporacja LIXIL ogłosiła wyniki dochodzenia w sprawie nieprawidłowości w Joyou AG. Chińska spółka fałszowała swoje finanse od 2008 roku.

REKLAMA

Przypomnijmy, wiosną 2015 wyszły na jaw kłopoty finansowe Joyou, spółki należącej do Grupy Grohe i korporacji LIXIL. Zarząd spółki Joyou AG poinformował 20 maja 2015, iż Joyou straciło więcej niż połowę kapitału zakładowego. Obecna na niemieckiej giełdzie spółka Joyou 21 maja 2015 podała do wiadomości, iż postanowiła złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu w Hamburgu.

Zarząd korporacji LIXIL w dniu 8 czerwca 2015 roku ustanowił komisję specjalną, która miała zbadać sprawę Joyou. Składała się ona niezależnych ekspertów, którzy mieli monitorować analizy w prowadzone w tej sprawie przez członków zarządu i nadzorować powiązane działania. LIXIL 16 listopada br. otrzymał sprawozdanie z dochodzenia i podsumował wyniki badań.

Jak oświadcza LIXIL, propozycje zawarte w raporcie z dochodzenia przyjmuje poważnie i uznaje konieczność poprawy zarządzania grupą. Ponadto korporacja postanowiła podjąć działania dyscyplinarne wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości, a także zapowiedziała starania o odszkodowanie.

Wyniki prac specjalnej komisji

Badania wewnętrznej komisji przede wszystkim wykazały, że główna odpowiedzialność za nieprawidłowości księgowych w Joyou spoczywa na rodzinie Cais, założycielu grupy Joyou. Dochodzenie potwierdziło, że oszustwa księgowe Joyou sięgają roku 2008 a sprawozdania finansowe Joyou były fałszowane.

Co więcej, firma ta zaciągała kredyty, które nie zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Joyou i nie były też rejestrowane w księgach rachunkowych Joyou. Wśród nich były wysokooprocentowane kredyty osobiste zaciągnięte przez Jilin Cai a zabezpieczone majątkiem chińskich spółek zależnych od Joyou. Rodzina Cai fałszowała również dochody Joyou – w celu zminimalizowania wartości płaconych podatków.

Po drugie, stwierdzono również nie ma dowodów lub wiedzy, które świadczyłyby o celowym udziale w oszustwie lub umyślnym działaniu ze strony Grohe lub LIXIL. Badania komisji wykazały również, że menadżerowie Grohe mieli wiedzę, iż w Joyou brakowało odpowiednich kontroli wewnętrznych, zasad ładu korporacyjnego i procedur sprawozdawczości finansowej. Choć podejmowano próby reform, jednak konkretny raport dotyczący Joyou powinien zostać przedstawiony LIXIL wcześniej.

Po trzecie, raport określił trzy obszary, w których LIXIL może dodatkowo wzmocnić praktyki zarządzania, szczególnie w obszarach związanych z zarządzaniem zagranicznymi spółkami zależnymi, procesami M & A oraz procesami integracyjnymi po nabyciu. W wyniku tych ustaleń, komisja zaproponowała zestaw zaleceń, aby wzmocnić procesy i zarządzanie grupą w przyszłości, a LIXIL zdeklarował. że zamierza je wdrożyć.

Naprawa szkód i działania dyscyplinarne

LIXIL otrzymał zaległe płatności w wysokości około 4,9 mld JPY, w odniesieniu do roszczeń, które posiadał wobec Joyou. W rezultacie, straty finansowe związane z tą sprawą zmniejszyły się o powyższą kwotę. Korporacja będzie nadal starać się zrekompensować straty – m.in. poprzez prowadzenie procesów przeciwko odpowiednim podmiotom odpowiedzialnym za nieprawidłowości.

W celu zaznaczenia również odpowiedzialności w zakresie zarządzania i kontroli, zarząd LIXIL ustalił również, że część kadry zarządzającej LIXIL, w tym również jej prezes - Yoshiaki Fujimori – przez 3 miesiące będzie otrzymywać wynagrodzenie mniejsze o 10%-50%.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA