Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Normy zharmonizowane na wyroby budowlane - czym są?

  • Autor: Anna Raducha-Romanowicz
  • 01 lip 2013 15:36
Normy zharmonizowane na wyroby budowlane - czym są?
Parlament Europejski, Strasbourg. fot. Ralf Roletschek / roletschek.de.jpg

Z dniem 1 lipca 2013 na terenie Unii Europejskiej zaczyna w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (potocznie nazywanym CPR), ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (udostępniania po raz pierwszy) wyrobów budowlanych.

REKLAMA

Norma zharmonizowana to podstawowa, ujednolicona specyfikacja techniczna, na podstawie której producent sporządza deklarację właściwości użytkowych. Normy te przyjmowane są przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych. Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą budowlaną 89/106/EWG, opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE nr C 59/1 z 28.02.2013 r. zawiera 421 norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów budowlanych. Są oczywiście wśród nich te dotyczące też wyposażenia łazienkowego – np. płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej, grzejników czy kabin. Natomiast nie ma norm zharmonizowanych dla wyrobów wodociągowych, stykających się z wodą do picia.

Wymagane działania, gdy producent wprowadza do obrotu (udostępnia po raz pierwszy) na rynku EOG wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną po 1 lipca 2013 r.

1. Producent sprawdza w aktualnym Komunikacie Komisji Europejskiej, czy norma, która ma stanowić dokument odniesienia dla jego wyrobu znajduje się na liście norm zharmonizowanych, weryfikując aktualność jej wersji (poprawki, załączniki) i datę wydania.
2. Producent sprawdza w normie obowiązujący go system oceny i weryfikacji stałości  właściwości użytkowych (dawny system oceny zgodności) i w razie potrzeby zwraca się do laboratorium notyfikowanego (system 3) do jednostki certyfikującej zgodność ZKP (system 2+) lub do jednostki certyfikującej stałość deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu (systemy 1 i 1+). W przypadku systemu 4 producent może wszystkie działania związane z zapewnieniem stałości deklarowanych właściwości użytkowych wykonać samodzielnie. 
3. Producent zapewnia funkcjonowanie ZKP wg zasad przewidzianych w normie zharmonizowanej i dokumentuje w sposób ciągły podjęte działania.
4. Producent sporządza dokumentację techniczną wyrobu, określając:
a. zamierzone zastosowanie (zamierzone zastosowania) wg normy i wynikający stąd minimalny zakres i poziom deklarowanych właściwości użytkowych, uwzględniając wymagania przepisów w miejscu udostępniania wyrobu (w razie wątpliwości producent zwraca się do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Wyrobów Budowlanych po informacje o niezbędnych wymaganiach technicznych);
b. materiały składowe i surowce oraz technologię wytwarzania wyrobu;
c. deklarowane właściwości użytkowe wyrobu na podstawie raportów z badań, obliczeń, itd. - ewentualnie z udziałem odpowiedniej strony trzeciej - w zależności od systemu; (w przypadku możliwości zastosowania procedur uproszczonych, producent uzupełnia dokumentację techniczną o odpowiednią dokumentację techniczną (art. 36 CPR) lub specjalną dokumentację techniczną (art. 37 i 38).
d. producent nadaje wyrobowi niepowtarzalny kod identyfikujący jego typ oraz ustala zasady identyfikacji wyrobu poprzez wskazanie rodzaju i miejsca danych identyfikacyjnych umieszczanych na wyrobie lub jego opakowaniu (data produkcji, nr partii, inne) 
5. Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych wg zasad określonych w CPR (załącznik III), stosując opcję NPD w przypadku tych zasadniczych charakterystyk, które nie są przez niego deklarowane.
6. Producent dokonuje oznakowania CE wyrobu, ustalając na podstawie normy, jakie informacje powinny towarzyszyć oznakowaniu CE na wyrobie lub jego opakowaniu. 
7. Producent określa, jakie informacje dodatkowe powinny towarzyszyć wyrobowi (karta charakterystyki, informacja o substancjach niebezpiecznych podlegających rejestracji wg REACH, instrukcja obsługi itd.).
8. Do każdego wyrobu lub do partii wyrobów do jednego odbiorcy producent dołącza kopię deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumenty towarzyszące w odpowiedniej wersji językowej.
9. Producent przechowuje przez okres co najmniej 10 lat wykazy wszystkich odbiorców wyrobów budowlanych.
10. Producent współpracuje z organami nadzoru rynku, w szczególności udostępniając na żądanie dokumentację techniczną wyrobu.
źródło: Instytut Techniki Budowlanej


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA