Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Oddział produkcyjny VNH-Fabryka Grzejników przechodzi do Rettig Heating

  • Autor: Redakcja magazynu Łazienka
  • 22 sie 2014 18:42
Oddział produkcyjny VNH-Fabryka Grzejników przechodzi do Rettig Heating
Oddział produkcyjny VNH-Fabryka Grzejników przechodzi do Retting Heating. / Fot. Shutterstock

Zarząd Rettig Heating ogłosił 12 sierpnia br. plan podziału VNH-Fabryka Grzejników. Część majątku przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona do Rettig Heating.

REKLAMA

W związku z podziałem, na Rettig Heating zostanie przeniesiony Oddział Produkcyjny
VNH-Fabryka Grzejników, wyodrębniony w strukturze organizacyjnej VNH-Fabryka
Grzejników, w skład którego wchodzą: wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, składniki mineralne (wyposażenie), zapasy, należności krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy na zobowiązania.

W sumie, w wyniku Podziału, kapitał zakładowy VNH-Fabryka Grzejników, obniżony zostanie do kwoty 1.604.950 zł (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i będzie się dzielić na 32.099 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które w całości posiadać będzie Rettig Heating jako wyłączny wspólnik.

Suma kwot, o które będzie obniżany kapitał zakładowy VNH-Fabryka Grzejników i,
odpowiednio, inne kapitały własne VNH-Fabryka Grzejników będzie odpowiadać wartości
Oddziału Produkcyjnego VNH-Fabryka Grzejników przenoszonego na Rettig Heating w
związku z Podziałem.

(Źródło: Purmo)

 


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA