Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Polcolorit odrabia straty [raport]

  • Autor: Redakcja magazynu Łazienka
  • 05 cze 2014 13:02
Polcolorit odrabia straty [raport]
Polcolorit firma. / fot. Polcolorit
Polcolorit odrabia straty [raport]
Polcolorit odrabia straty [raport]
Polcolorit odrabia straty [raport]
Polcolorit odrabia straty [raport]
Polcolorit odrabia straty [raport]

Zwiększenie sprzedaży krajowej, utrzymanie poziomu eksportu czy stopniowe zmniejszanie kosztów oraz wprowadzenie nowych kolekcji płytek przyczyniło się do poprawy wyników finansowych spółki Polcolorit w I kwartale br.

REKLAMA

W I kwartale 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 8,01%, tj. o ok. 863 tys. zł. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poprawę przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym był przede wszystkim wzrost sprzedaży krajowej. Wzrost ten spowodowany jest przyrostem sprzedaży na rynku klientów sieciowych oraz pozyskaniem nowych klientów hurtowych.

Sprzedaż eksportowa, pomimo zakładanego wzrostu, pozostała na poziomie porównywalnym z I kwartałem poprzedniego roku obrotowego. Główną  przyczyną  takiej sytuacji są niekorzystne zmiany na rynkach Europy Wschodniej, które należą do głównych zagranicznych odbiorców produktów Spółki.

Koszty i zyski

Pomimo wzrostu przychodów w I kwartale 2014 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów są niższe, od wygenerowanych kosztów porównywalnego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego o 5,55%. Jest to wynikiem poczynionych oszczędności w zakresie produkcji.

Zmianie uległ również ich udział w przychodach Spółki. W I kwartale 2013 r. koszty te stanowiły 74,97% wartości przychodów. W bieżącym okresie sprawozdawczym udział kosztów sprzedanych wyrobów zmniejszył się o 9,41 pkt % i stanowią one 65,56 % wartości przychodów netto Spółki, co wpłynęło na poprawę marżowości brutto na sprzedaży (34,4 % za I kwartał 2014 r. w porównaniu z 25% za I kwartał w roku ubiegłym).

Koszty sprzedaży w I kwartale 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,76%, jednak wzrost ten jest mniej, niż proporcjonalny w stosunku do wzrostu  przychodów. Ich udział w przychodach ze sprzedaży nieznacznie zmalał o 0,23 pkt % w porównaniu z I kwartałem 2013 r.

Koszty ogólnozakładowe wzrosły o 38,37 % w stosunku do kosztów I kwartału 2013 r., a ich udział w przychodach netto ze sprzedaży Spółki wyniósł 13,09 %. Wzrost  kosztów ogólnozakładowych w I kwartale 2014 r. jest wynikiem poniesienia dodatkowych jednorazowych kosztów zamknięcia i finansowania procesów giełdowych, w tym scalenia akcji Spółki.

Poza wzrostem marżowości brutto na sprzedaży w I kwartale 2014 roku, poprawa nastąpiła również w obrębie marży netto na sprzedaży o 6,76 pkt % w stosunku do I kwartału 2013 roku, osiągając wartość dodatnią na poziomie 2,1%.

EBIT Spółki w I kwartale 2014 r. wyniósł ok. 220 tys. zł, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (-459 tys. zł). Pochodną tych zmian jest poprawa wyników w obszarze marży EBIT z -4% na 2% w analizowanym okresie sprawozdawczym.

W I kwartale 2014 r. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 78 tys. zł. W porównywalnym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego wyniki Spółki zamknęły się stratą netto w wysokości 677 tys. zł.

Najważniejsze osiągnięcia i niepowodzenia

Do swoich sukcesów Spółka zalicza:

- wynik netto zamykający się kwotą (+) 78 tys. zł,

- wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem (+8%),

- duża dynamika sprzedaży na rynku krajowym (wzrost ponad 20%), utrzymanie trendu od 2012 r.

- kontynuacja procesu restrukturyzacji w zakresie organizacji procesów biznesowych w Spółce, wprowadzenie na rynek kolejnych dekoracji w technologii nadruku cyfrowego (m.in. Donna, Festa, Margerite, Sea) w kolekcjach Arco, Fortuna,

- znaczne zwiększenie ekspozycji (boksy, szafy, stojaki) u dwóch wiodących dystrybutorów na rynku

Do niepowodzeń Spółki w I kwartale 2014 r. uznać należy:

- brak możliwości pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu produkcyjnego,

- brak zakładanego wzrostu sprzedaży eksportowej.

(Źródło: Polcolorit)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA