REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Polcolorit w I połowie 2015: Sprzedaż w kraju wzrosła, eksport zmalał

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 04 wrz 2015 09:00
Polcolorit w I połowie 2015: Sprzedaż w kraju wzrosła, eksport zmalał
Firma Polcolorit z siedzibą w Piechowicach / fot. Polcolorit

Polcolorit w raporcie podsumowującym pierwsze sześć miesięcy 2015 raportuje m.in. znaczny wzrost sprzedaży krajowej, który zrównoważył niedobory w sprzedaży eksportowej.

REKLAMA

Przychody netto Polcoloritu w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 25 742 tys. zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 24 376 tys. zł). zysk netto w pierwszych sześciu miesiącach roku bieżącego wyniósł 61 tysięcy i był niższy niż ten z odpowiadającego okresu w roku 2014. Wtedy wyniósł 170 tys. zł.

Jak czytamy w raporcie finansowym Polcoloritu, w I półroczu 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 5,53%, tj. o ok. 1,35 mln zł. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym był przede wszystkim znaczny wzrost sprzedaży krajowej, która pokryła zarówno niedobory sprzedaży w eksporcie oraz zapewniła nadwyżkę w kraju.

Wzrost sprzedaży krajowej jest wynikiem prowadzonej przez Spółkę strategii sprzedażowej m.in. sprzedaż kontraktowa z odbiorcami sieciowymi oraz pozyskiwanie nowych klientów hurtowych.

Wyższe koszty i mniejsza marżowość

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w analizowanym okresie sprawozdawczym są wyższe od wygenerowanych kosztów porównywalnego okresu roku poprzedniego o niespełna 12%. Również ich udział w przychodach Spółki zwiększył się z 63,35% do 67,22% w analizowanym okresie.

Wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2015 roku ten jest szybszy od wzrostu przychodów, co doprowadziło do obniżenia się marżowości brutto na sprzedaży o 3,9 p.p. Spółka kompensowała ubytek sprzedaży w eksporcie, sprzedażą krajową, sieciową DIY.

Sprzedaż ta jest przede wszystkim sprzedażą kontraktową, niskomarżową, jednak pod kątem płynności finansowej jest szybciej realizowana ze względu na program szybkich płatności, w którym uczestniczy Spółka. Ponadto wzrost kosztów sprzedaży i spadek marżowości brutto jest również wynikiem zmiany struktury asortymentowej w analizowanym okresie.

Ograniczenie sprzedaży na rynkach wschodnich spowodowało zmniejszenie sprzedaży dekoracji, które w przypadku eksportu miały znaczący udział w sprzedaży w latach ubiegłych i na sprzedaży których Spółka osiągała wyższe marże niż w przypadku sprzedaży ścian i podłóg.

Koszty sprzedaży w I półroczu 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,37%, jednak ich udział w przychodach ze sprzedaży nieznacznie zmalał o 0,63 p.p.w porównaniu z I półroczem 2014 roku. Zatem wzrost kosztów sprzedaży był wolniejszy od wzrostu przychodów, co jest postrzegane pozytywnie.

Sukcesy Spółki w I półroczu 2015:

- Dodatni wynik netto zamykający się kwotą 61 tys. zł
- Wzrost przychodów netto ze sprzedaży ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 5,5%,
- Znaczny wzrost sprzedaży na rynku krajowym o ok. 32% oraz Europy Południowej,
- Uruchomienie programu Strefa Ceramiki Marconi - nowa, modułowa forma ekspozycji zawierająca całą gamę produktów Spółki. Program dedykowany dla najbardziej prestiżowych salonów sprzedaży w Polsce i za granicą.

Niepowodzenia Spółki w I półroczu 2015:

- Brak możliwości pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu produkcyjnego,
- Spadek sprzedaży eksportowej ogółem aż o ok. 34%
- Znacząca zmiana struktury asortymentowej sprzedaży, a w konsekwencji spadek wysokomarżowej sprzedaży dekoracji.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA