Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Polcolorit w III kwartale 2014 z dodatnim wynikiem finansowym

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 18 lis 2014 15:24
Polcolorit w III kwartale 2014 z dodatnim wynikiem finansowym
Firma Polcolorit z siedzibą w Piechowicach / fot. Polcolorit

Polcolorit przedstawił raport finansowy z III kwartału bieżącego roku - wzrost sprzedaży krajowej wpłynął na poprawę przychodów firmy, które w przeciwieństwie do tego samego okresu roku ubiegłego osiągnęły dodatni wynik.

REKLAMA

Po III kwartale 2014 roku przychody netto ze sprzedaży Polcolorit S.A. były o 2,26% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poprawę przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w latach ubiegłych był wzrost sprzedaży krajowej.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w analizowanym okresie sprawozdawczym są istotnie niższe od wygenerowanych kosztów porównywalnego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego o ok. 19%, co jest wynikiem poczynionych oszczędności w zakresie produkcji i minimalizacji kosztów.

Zmianie uległ również ich udział w przychodach Spółki. Po III kwartale 2013 roku koszty te stanowiły 80,18% wartości przychodów. W bieżącym okresie sprawozdawczym udział kosztów sprzedanych wyrobów zmniejszył się o 16,69% i stanowią one teraz 63,48% wartości przychodów netto Spółki. Tak znaczne zmniejszenie się udział kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w przychodach Spółki wpłynęło na poprawę marżowości brutto na sprzedaży (36,5% po III kwartale 2014 w porównaniu z 19,8% po III kwartale w roku ubiegłym).

Koszty sprzedaży po III kwartale 2014 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 648 tys. zł tj. o 8,79%. Wzrost kosztów sprzedaży wynika z prowadzenia intensywnych działań marketingowych w celu realizacji strategii firmy oraz poprawy wyników finansowych.

Koszty ogólnozakładowe po III kwartale 2014 r. nieznacznie wzrosły 4,27 % w stosunku do kosztów z analogicznego okresu roku 2013. Wzrost kosztów ogólnozakładowych jest m.in. wynikiem poniesienia dodatkowych jednorazowych kosztów finansowania procesów giełdowych, w tym scalenia akcji Spółki.

Poza wzrostem marżowości brutto na sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2014 roku, poprawa nastąpiła również w obrębie marży netto na sprzedaży o 15,16% w stosunku
do III kwartału 2013 roku, osiągając wartość dodatnią na poziomie 3,8%. EBIT Spółki za okres III kwartałów 2014 r. wyniósł 1,36 mln zł, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu z analizowanym okresem sprawozdawczym roku ubiegłego o 2,63 mln zł. Pochodną tych zmian jest poprawa wyników w obszarze marży EBIT, wartości EBITDA oraz marży EBITDA.

Spółka po III kwartałach 2014 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 317 tys. zł. W porównywalnym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego wyniki Spółki zamknęły się stratą netto w wysokości -2 973 tys. zł. Warto podkreślić, że jest to już kolejny okres sprawozdawczy, w którym Spółka wypracowała dodatni wynik finansowy. O ile poziom zysku netto pozostaje nadal na niesatysfakcjonującym poziomie, potwierdza on właściwy kierunek realizowanych działań restrukturyzacyjnych.

Co się udało, co można poprawić

Do sukcesów Spółka zalicza:

-dodatni wynik netto w okresie III kwartału 2014 r. (+)147 tys. zł;

- utrzymanie dodatniego wyniku netto w okresie styczeń – wrzesień 2014 r. – wynik netto na poziomie(+) 317 tys. zł;

- wysoka dynamika sprzedaży na rynku krajowym;

- efektywna kontynuacja procesu restrukturyzacji w zakresie organizacji procesów biznesowych w Spółce;

- sukces rynkowy kolekcji Centro;

- wprowadzenie na rynek kolejnych dekoracji w technologii nadruku cyfrowego;

- znaczne zwiększenie ekspozycji (boksy, szafy, stojaki) u dwóch wiodących dystrybutorów na rynku krajowym;

- pozytywnie oceniony przez odbiorców udział Polcolorit S.A. jako jednego z trzech polskich producentów z segmentu płytek ceramicznych w Międzynarodowych Targach Ceramiki i wyposażenia Łazienek, które odbyły się w dniach 22-26.09.14 w Bolonii. 


Do niepowodzeń Spółka w III kwartale 2014 r. zalicza:

- brak możliwości pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu produkcyjnego;

- brak zakładanego wzrostu przychodów ze sprzedaży ogółem;

- spadek sprzedaży eksportowej, w szczególności na rynkach Europy Wschodniej.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA