Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Prowadzenie działalności gospodarczej będzie łatwiejsze - 40 poprawek od Ministerstwa Gospodarki

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 12 lis 2014 09:11
Prowadzenie działalności gospodarczej będzie łatwiejsze - 40 poprawek od Ministerstwa Gospodarki
fot. Shutterstock

Sejm przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przewiduje ona prawie 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy.

REKLAMA

Blisko 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym, to główne cele projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę 7 listopada 2014 r.

Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie 284 zmian w zakresie 109 ustaw. Stanowi realizację polityki redukcji „krok po kroku” zbędnych obciążeń administracyjnych, mającej na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej.

MG szacuje, że wprowadzenie zmian przyniesie przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie, głównie dzięki redukcji obowiązków informacyjnych. Redukcja obowiązków informacyjnych pozwoli przedsiębiorcom efektywniej wykorzystać przynajmniej 21 milionów godzin rocznie, które dotychczas poświęcali na ich wykonywanie. Niektóre zmiany są pozornie nieduże, ale wszystkie propozycje odpowiadają na konkretne, zidentyfikowane w praktyce obrotu gospodarczego bariery prowadzenia działalności gospodarczej - wynikają, zarówno z problemów sygnalizowanych przez przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących jak i propozycji zgłoszonych przez inne resorty i organy administracji.

Projekt wprowadza także prostą i jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego i częściowo odpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zastąpi ona obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Ponadto zawiera ułatwienia w obrocie olejami opałowymi.

Wybrane propozycje z projektu ustawy:

Zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

- umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),

- zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),

- zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem (ustala się wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia w wysokości 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku; dla częściowo odpłatnych świadczeń wartość świadczenia będzie stanowiła różnicę między ww. kwotami oraz odpłatnością dokonaną przez pracownika),

- ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności),

- zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA