REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Przychody Nowej Gali o 6% mniejsze niż w roku ubiegłym

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 18 lis 2016 10:16
Przychody Nowej Gali o 6% mniejsze niż w roku ubiegłym
fot. Nowa Gala

Na wyniki finansowe Nowej Gali po III kwartałach 2016 roku wpływ miała konieczność obniżenia wartości posiadanego przez firmę zadłużenia. Cel ten został osiągnięty, ale by go osiągnąć ograniczano zasoby magazynowe, co spowodowało zmniejszenie produkcji i finalnie gorszy wynik finansowy netto.

REKLAMA

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ceramiki Nowa Gala po trzech kwartałach 2016 roku wyniosły 133 917 000 zł (w analogicznym okresie roku 2015 było to 142 281 000 zł). Wynik netto po trzech kwartałach roku 2016 osiągnął poziom 513 000 zł ( w roku 2015 było to 1 896 000 zł).

Jednostkowe przychody ze sprzedaży Ceramiki nowa Gala S.A.po trzech kwartałach 2016 roku wyniosły 104 969 000 zł ( w analogicznym okresie roku 2016 było to 113 359 000 zł). Spółka odnotował stratę netto rzędu - 2 130 000 zł ( w roku ubiegłym po trzech kwartałach wynik netto był dodatni i osiągnął poziom 11 925 000 zł).

Jak czytamy w raporcie Nowej Gali, na wyniki finansowe firmy wpływ miały:
 - Obciążenie wyniku w związku z niepełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych, które wyniosło: 9 532 000 zł. W porównywalnym okresie roku 2015 analogiczne obciążenie wynosiło
7 098 000 tys. zł. Wzrost wynika ze zmniejszenia produkcji związanego z redukcją zapasu wyrobów gotowych.
 - Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy spółki dominującej: 4.689 tys. zł.
- Zawarcie umowy faktoringu bez regresu przez spółkę dominującą – spadek wartości należności z tego tytułu na dzień bilansowy to: 4.557 tys. zł.

Nowa Gala dążyła do obniżenia wartości posiadanego zadłużenia netto. W ciągu 9 miesięcy udało się tę wartość ograniczyć do11 mln zł. Istotnym narzędziem dla osiągnięcia tego celu była poprawa efektywności zarządzania majątkiem obrotowym, w szczególności zapasami. Ograniczenie wartości posiadanych zapasów wyniosło 16 mln zł. Ponadto zawarcie umowy faktoringu bez regresu pozwoliło zmniejszyć posiadane przez spółkę należności o 4,5 mln zł.

Zmniejszenie wartości magazynu oznaczało jednak konieczność większego ograniczenia produkcji co przełożyło się na spadek wyniku operacyjnego grupy.

W 9 miesiącach 2016 roku grupa odnotowała spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6%. Wynika to między innymi ze spadku
produkcji sprzedanej budownictwa. Pomimo spadku sprzedaży oraz obciążenia wyniku spółki wynikającego ze spadku zapasów, dzięki ograniczaniu kosztów wyniki w porównaniu do roku ubiegłego nie uległy istotnemu zmniejszeniu - donosi Nowa Gala w raporcie.
.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA