REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2015r.

  • Autor: Ferro / AK
  • 06 cze 2016 16:32
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2015r.

Zarząd Ferro SA zarekomendował podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

REKLAMA

Zarząd Ferro SA (Spółka) informuje, że uchwałą z dnia 31 maja 2016r. zarekomendował następujący podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015:

1) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję.

2)Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r..

3)Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - kwoty 6.372.796,50 PLN (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) tj. 0,30 zł na jedną akcje na dzień 01 sierpnia 2016r.- kwoty 9.559.194,75 PLN (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100) tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016 r.

4) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości pozwalającej na wypłatę dywidendy. Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość Zarząd wskazał, że Spółka ma pozytywny rachunek przepływów pieniężnych, Spółka ma stabilną sytuację. 

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 31 maja 2016 poparła rekomendację Zarządu Spółki.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA