REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Rośnie sprzedaż ceramiki Rovese, choć finanse wciąż pod kreską

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 15 cze 2016 15:44
Rośnie sprzedaż ceramiki Rovese, choć finanse wciąż pod kreską
Cersanit fabryka Krasnystaw

Prawie 240 mln zł ze sprzedaży płytek ceramicznych i 125 mln zł z ceramiki sanitarnej - Grupa Rovese raportuje wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku.

REKLAMA

W I kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa Rovese zrealizowała przychody ze sprzedaży w kwocie 427.415 tys. zł oraz EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w kwocie 59.496 tys. zł wobec 415.915 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 44.722 tys. zł EBITDA w I kwartale 2015 r.

Przychody w pierwszym kwartale 2016 roku pozostały więc na zbliżonym, nieco wyższym poziomie w stosunku do roku 2015 w tym samym okresie. Tym samym rentowność EBITDA (stosunek EBITDA do przychodów ze sprzedaży) w I kwartale 2016 r. wyniosła 13,9% wobec 10,8% w I kwartale 2015 r.

Wynik finansowy netto Grupy w I kwartale 2016 r. wyniósł -41.486 tys. zł. W pierwszym kwartale 2015 r. strata netto Grupy była większa i wyniosła -143.347 tys. zł.

Co warto zauważyć, rośnie sprzedaż ceramiki sanitarnej Rovese. Przychody Grupy w tym segmencie wyniosły w I kwartale 2016 r. 124 743 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to 102 376 tys. zł. Najsilniejszym segmentem w ofercie Grupy pozostają płytki. Przychody z ich sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosły 239 448 tys. zł ( w roku ubiegłym 263 167 tys. zł)

Co miało wpływ na wynik?

Na osiągnięty przez Grupę w I kwartale 2016 roku wynik finansowy netto istotny wpływ miały czynniki pozaoperacyjne, do których należą przede wszystkim różnice kursowe oraz odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Wartość odsetek netto (odsetki przychodowe pomniejszone o odsetki kosztowe) wyniosła minus 9.557 tys. PLN. Ujemne różnice kursowe per saldo (nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi) wyniosły w I kwartale 2016 roku minus 56.986 tys. zł.

Ww. różnice kursowe są efektem przede wszystkim dewaluacji kursu UAH wobec EUR i składają się na nie głównie różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej zobowiązań finansowych jednostek  ukraińskich Grupy z tytułu:
- kredytów udzielonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) w EUR

oraz

- pożyczek udzielonych w ramach Grupy w EUR.

W I kwartale 2016 r. różnice kursowe jednostek ukraińskich wpłynęły ujemnie na wynik finansowy Grupy w kwocie -69.014 tys. zł. W związku z tym, iż ww. różnice kursowe dotyczą przede wszystkim wyceny bilansowej, nie miały one istotnego wpływu na przepływy pieniężne Grupy. Wynik na transakcjach pochodnych rozliczonych w I kwartale 2016 r. wpłynął dodatnio na zysk netto Grupy w kwocie 195,9 tys. zł.

Wszystkie rozliczone w tym okresie transakcje to transakcje typu forward. Na dzień 31.03.2016 r. Grupa Kapitałowa Rovese nie posiada nierozliczonych transakcji walutowych oraz opcji.

Pozostałe czynniki mające wpływ na osiągnięty w I kwartale 2016 r. wynik finansowy to:
- produkcja i sprzedaż produktów marki Cersanit, Opoczno oraz Meissen na poszczególnych rynkach zbytu,
- poziom popytu na produkty oferowane przez Spółkę i Grupę na rynku krajowym i
zagranicznym,
- koniunktura na rynku budowlano-montażowym oraz potrzeby remontowe,
- sytuacja na rynku finansowym oraz ogólna koniunktura gospodarcza w Polsce i w krajach, gdzie Rovese S.A. prowadzi działalność,
- realizacja strategii rozwoju działalności Emitenta i Grupy na nowych rynkach,
- zmiany kursu złotego, hrywny ukraińskiej oraz rubla rosyjskiego w stosunku do walut obcych, głównie do euro,
- rozwój sieci dystrybucji,
- rozwój asortymentu oferowanych produktów,
- wycena aktywów finansowych.

(źródło: Raport Rovese za I kwartał 2016)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA