REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Rośnie sprzedaż Grupy Geberit w Polsce. Firma podała wyniki finansowe za 2014 rok

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 17 marz 2015 15:52
Rośnie sprzedaż Grupy Geberit w Polsce. Firma podała wyniki finansowe za 2014 rok
Zakład produkcyjny Geberit w Szwajcarii / fot. Geberit

Grupa Geberit osiągnęła po czterech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 2404,4 mln CHF. W Polsce Grupa zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży.

REKLAMA

Przychody ze sprzedaży Grupy Geberit są w 2014 roku o ponad 4,9% większe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (walutowo skorygowana stopa wzrostu wyniosła 6,4%). Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 13,0% i wyniósł 576,9 miliona CHF, a poziom marży EBIT osiągnął 24,0% (22,3% w poprzednim roku).

Przychód netto wzrósł o 14,4% i wyniósł 498,6 miliona CHF z rentownością sprzedaży na poziomie 20,7% (19,0% w poprzednim roku).

W Europie odnotowano dostosowany do waluty wzrost sprzedaży o 5,9%, przy czym wzrosty odnotowano na wszystkich rynkach. W Polsce wzrost wyniósł 15,3% w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo utrzymujących się niesprzyjających warunków w sektorze publicznym, obszar o szczególnym znaczeniu dla Geberit – Ameryka – odnotowała wzrost o 6,4%. Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano w regionie Bliski Wschód/Afryka (+21,2%) oraz Daleki Wschód/Pacyfik (+12,8%).

Przychody ze sprzedaży systemów sanitarnych wyniosły 1364,3 miliona CHF, w kwocie odpowiadającej dostosowanemu do waluty wzrostowi o 6,7%.

Zyski ze sprzedaży instalacji rurociągowych wyniosły 1040,1 miliona CHF. Wzrost wyniósł 6,0%, co oznacza, że wzrost ze sprzedaży instalacji rurociągowych jest nieco poniżej tego z systemów sanitarnych, w przeciwieństwie do roku 2013.

Dzięki wzrostowi sprzedaży, dodatniemu wynikowi cen netto i efektywnej kontroli kosztów, wyniki wzrosły w stosunku do minionego roku i osiągnęły poziom wyższy niż kiedykolwiek w wymagających warunkach gospodarczych, pomimo kolejnej znaczącej inwestycji w rozwój organiczny.

Operacyjny przepływ środków pieniężnych (EBITDA) wzrósł o 10,8% i wyniósł 657,1 miliona CHF. Na poziomie 27,3%, marża EBITDA była znacząco wyższa niż w poprzednim roku (25,9%) i również powyżej zakresu celu średniookresowego.

Perspektywy na 2015 rok

Wg analiz Grupy, zauważalne jest duże zróżnicowanie rozwoju sektora budowlanego w poszczególnych krajach. W Europie rozmiary przemysłu budowlanego stopniowo się kurczą. Z wyjątkiem kilku rynków takich jak Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Polska, gdzie odnotowano dodatni poziom rozwoju, nie ma perspektyw na poprawę dla większości rynków, a we Włoszech i Francji przewidywane są dalsze spadki popytu.

Sektor budownictwa niemieszkaniowego odnotowuje straty, jednakże pewnym pocieszeniem jest neutralny do dodatniego trend w budownictwie mieszkaniowym. W Ameryce Północnej, wskaźniki w projektach budownictwa publicznego wciąż nie odnotowują odpowiedniej skali wzrostu, co znacząco wpłynie na działalność Geberit na tym rynku.

W budownictwie mieszkaniowym, oczekuje się spowolnienia rozwoju. W regionie Daleki Wschód/Pacyfik, Chiny odnotowały spadek sprzedaży domów, liczby nowych projektów budowlanych i cen nieruchomości mieszkaniowych; przemysł budowlany wykazuje ogólną tendencję spadkową. Perspektywy dla regionów Środkowy Wschód i Afryka Południowa pozostają pozytywne.

Znacząco wzmocniony frank szwajcarski również przyczynia się do utrudnionych warunków handlowych. Skutki wahania kursów walut są zwalczane efektywną strategią zabezpieczeń naturalnych. Wiąże się to z zapewnieniem, że koszty na różnych obszarach walutowych są ponoszone w tym samym stopniu, w jakim generowane są zyski ze sprzedaży. Dlatego też wpływ na marże zysku z działalności operacyjnej jest stosunkowo niewielki.

Stosownie do powyższego, przekroczenie bardzo dobrych wyników osiągniętych w poprzednim roku stanowi duże wyzwanie. Grupa Geberit zamierza skoncentrować się na wprowadzaniu do obrotu nowych produktów, intensyfikacji penetracji nowych rynków oraz na linii toalet myjących.

 

 


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA