Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

fot. Shutterstock

Spółka Rovese S.A. nabyła wszystkie akcje wyemitowane przez Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna Rovese S.A.) od LXIV S.a r.l z siedzibą w Luxemburgu (jednostka zależna Rovese S.A.).

REKLAMA

Zarząd spółki Rovese S.A. poinformował, iż w dniu 5 maja 2014 r. nabył wszystkie akcje wyemitowane przez Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna Rovese S.A.) od LXIV S.a r.l z siedzibą w Luxemburgu (jednostka zależna Rovese S.A.) na podstawie umowy nabycia akcji zawartej w dniu 5 maja 2014 roku.

Przedmiotem powyższej transakcji było 90.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Cersanit III S.A., o łącznej wartości nominalnej 90.000.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 90.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów.

Łączna cena nabytych akcji wyniosła 268.067.401,47 zł. Zapłata powyższej ceny zostanie dokonana poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności.

Powyższa transakcja pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej i jest związana z uproszczeniem struktury Grupy Kapitałowej.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Spółki.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA