REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Rovese w I półroczu 2015: prawie 90 nowych kolekcji płytek i mniejsza strata

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 02 wrz 2015 10:10
Rovese w I półroczu 2015: prawie 90 nowych kolekcji płytek i mniejsza strata
fot. Rovese

Rovese 31 sierpnia podało wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku Grupa sprzedała ok. 31 mln m kw. płytek ceramicznych oraz ok. 3 mln sztuk ceramiki.

REKLAMA

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Rovese wyniosły 868 273 zł (w roku 2014 było to 839 523 tys. zł). Grupa ponownie odnotowała stratę netto, w wysokości -71 365 tys. zł. Była ona jednak znacząco mniejsza niż w analogicznym okresie roku 2014, kiedy to wyniosła -206 638 tys. zł.

Natomiast przychody netto spółki Rovese SA w ujęciu jednostkowym wyniosły 505 320 tys. zł (w roku 2014 było to 452 170 tys. zł). Spólka wykazała stratę netto w wysokości -291 862 tys. zł - w porównaniu: w roku 2014 był to zysk netto w wysokości 459 315 tys. zł.

Jak czytamy w raporcie, w pierwszym półroczu 2015 roku firma przeprowadziła test na utratę wartości swoich aktywów zlokalizowanych na Ukrainie. Na podstawie przeprowadzonej analizy Zarząd Rovese S.A. stwierdził okoliczności wskazujące na częściową utratę wartości pożyczki udzielonej do jednostki zależnej Cersanit Cyprus Limited, która posiada udzielone pożyczki do Spółki Cersanit Invest LLC zlokalizowanej na Ukrainie. W związku z powyższym, Spółka zdecydowała się rozpoznać odpis aktualizujący wartość pożyczki w kwocie 250.000 tys. zł. dotyczący udzielonej pożyczki do Cersanit Cyprus Limited.

Na dzień 30 czerwca 2015 test na utratę wartości aktywów Cersanit Invest LLC przez Rovese S.A. przeprowadzono, szacując wartość użytkową przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na podstawie pięcioletniego planu finansowego obejmującego lata 2015-2019. W analizie uwzględniono podstawowe przepływy pieniężne wynikające m.in. z przychodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych sprzedaży, kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu z uwzględnieniem wyniku na pozostałej działalności operacyjnej oraz wyłączeniu amortyzacji.

Rynek krajowy i zagraniczne

W I półroczu 2015 roku Grupa kontynuowała sprzedaż towarów na rynku krajowym oraz na licznych rynkach zagranicznych. W I półroczu 2015 roku udział przychodów ze sprzedaży krajowej kształtował się na poziomie 29% w przychodach ze sprzedaży netto ogółem Grupy.

Udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej (sprzedaży poza granicami Polski) w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy w I półroczu 2015 roku wyniósł 71% i był o 3% niższy w porównaniu z poziomem udziału w I półroczu 2014 r.

Przychody ze sprzedaży zagranicznej realizowane były przez Grupę głównie na rynkach Europy
Wschodniej. Udział sprzedaży na rynku Rosji, Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz na rynku Ukraina, Białoruś, Mołdawia w sprzedaży zagranicznej ogółem Grupy wyniósł 38% w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku odnotowano wzrost w strukturze sprzedaży eksportowej o 5% na runku niemieckim i krajów Beneluxu w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego.

W Polsce Grupa posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji, na którą składają się znane
i renomowane na rynku budowlanym firmy handlowe, posiadające swoje siedziby, oddziały i sklepy firmowe w największych miastach Polski. Produkty Grupy Rovese znajdują się również w ofercie znanych sieci supermarketów, co zwiększa możliwości docierania do szerokich grup konsumentów.

Grupa Rovese posiada zdywersyfikowaną strukturę odbiorców. Z żadnym z odbiorców wielkość obrotów nie przekracza 10% udziału w przychodach ze sprzedaży Grupy.

Oferta na dziś


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA