REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

fot. Shutterstock

Grupa Kapitałowa Rovese podała wyniki finansowe za ubiegły rok. W raporcie nakreśliła również główne założenia swej strategii rozwoju - chce pozyskiwać nowe rynki i zwiększać moce produkcyjne.

REKLAMA

Przychody ze sprzedaży GK Rovese w 2014 wyniosły 1 762 286 tys. zł ( w 2013 było to 1 870 505 tys. zł). Grupa odnotowała stratę netto w wysokości -199 338 tys. zł ( w 2013 roku -64 294 zł straty). Przychody Grupy w 2014 w segmencie płytek ceramicznych wyniosły 1 154 749 tys. zł, w segmencie ceramiki sanitarnej 438 559 tys. zł.

Jak czytamy w liście do akcjonariuszy wystosowanym przez Ireneusza Kazimierskiego, prezesa zarządu Rovese SA – na niższe przychody ze sprzedaży w 2014 wpływ miała przede wszystkim dewaluacja kursów UAH i RUB wobec PLN (Grupa realizuje ponad 40% przychodów ze sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim). Grupa w 2014 r. zrealizowała wyższą marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 31,5% (w 2013 r. marża wyniosła 29,3%). Realizacja założeń przyjętej strategii umożliwiła Grupie uzyskanie wyższej marży EBITDA (marża w 2014 r. wyniosła 12,1% wobec 11,4% w 2013 r.).

- Rok 2014 był okresem kontynuacji rozwoju sieci dystrybucji, w szczególności na rynkach wschodnich oraz Europy Zachodniej, a także kompleksowych działań w zakresie budowy organizacji, w tym doskonalenia efektywności procesów operacyjnych i intensyfikacji sprzedaży. Działalność handlowa Grupy koncentrowała się przede wszystkim na sprzedaży i konsekwentnym optymalizowaniu wachlarza oferowanych produktów – pisze m.in. Ireneusz Kazimierski w swoim liście.

Zwiększenie mocy produkcyjnych

W raporcie podsumowującym rok 2014 można również znaleźć główne założenia strategiczne Grupy na przyszłość. Pierwszym z nich jest rozbudowa i modernizacja zakładów produkcyjnych prowadząca do zwiększenia mocy produkcyjnych.

Istotnym kryterium, według którego Grupa realizuje plan rozbudowy mocy produkcyjnych jest bliskość rynków zbytu wytwarzanych produktów. Rozwój mocy produkcyjnych na obecnie najbardziej dochodowym i perspektywicznym rynku rosyjskim stanowi istotny element strategii Rovese S.A.

Spółka jest zdecydowana na inwestycje w tym obszarze oceniając, że posiadanie mocy produkcyjnych w Rosji jest konieczne dla trwałego zdobycia i utrzymania istotnego udziału w rynku. Z uwagi na bariery celne, koszty transportu oraz inne uwarunkowania lokalne, import nie jest w stanie efektywnie konkurować z produkcją miejscową.

Rynki zbytu

Kolejnym strategicznym celem Grupy jest pozyskanie i rozwój rynków zbytu. Grupa chce budować swą pozycję w kolejnych segmentach rynku i pozyskiwać nowych odbiorców. Planuje intensywny rozwój na rynkach głównych, do których zalicza Polskę, Ukrainę, Rosję, kraje bałtyckie, Rumunię, Czechy, Słowację, Bułgarię, Węgry oraz Mołdawię.

Celem długofalowym jest uzyskanie około 30% udziału na rynkach głównych, co pozwoli Grupie umocnić swoją pozycję konkurencyjną i stać się jednym z największych producentów artykułów wyposażenia łazienek w Europie. Grupa chce tego dokonać poprzez intensyfikację sprzedaży w segmencie średnim i średnio-wyższym, które to segmenty stanowią (wg. szacunków własnych Emitenta) około 85% całości wartości poszczególnych rynków zbytu.

Grupa zakłada również utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży na rynku krajowym i rozwój asortymentu.

Wykorzystanie marki Opoczno

Strategiczne założenia GK Rovese zakładają również rozwój marki Opoczno - rozszerzanie oferty asortymentowej sygnowanej tą marką o ceramikę sanitarną, kabiny prysznicowe i brodziki, wanny akrylowe, meble oraz akcesoria łazienkowe. Konsekwentne wzbogacanie asortymentu marki Opoczno umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie kanałów dystrybucyjnych Grupy, co stanowić będzie czynnik intensyfikujący sprzedaż produktów oferowanych zarówno pod marką Opoczno, jak i Cersanit.

(źródło: Grupa Kapitałowa Rovese)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA