Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

fot. Shutterstock

Firma KUKE oszacowała, że w lutym eksport z Polski wyniósł 13,181 mld euro i był tym samym o 2,4% mniejszy niż w styczniu.

REKLAMA

Zwiększenie eksportu w styczniu znacznie przewyższyło oczekiwania. Jego skala dorównała bowiem rekordowo wysokiemu wynikowi sprzed roku. Wzrósł także stosunek sprzedaży eksportowej towarów do poziomu wypracowanej produkcji przemysłu. Obecnie trudno jednoznacznie określić czy był to efekt istotnych przesunięć terminów dostaw, czy chodzi o silniejszy trend wzrostowy. W konsekwencji oceny poziomu sprzedaży za granicę w lutym są dość niepewne. Zakładając kumulację dostaw w styczniu, oczekuje się, nietypowego w tym okresie, niewielkiego spadku eksportu oraz korekty rocznej dynamiki eksportu z 10,6% w styczniu do 6,7% w lutym.

Regres eksportu na wschód

Na ogólne wyniki eksportu z Polski szczególnie oddziałują obroty realizowane do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zaostrzenie sytuacji na Ukrainie obserwowane w ostatnim czasie zaowocowało istotnym ograniczeniem sprzedaży polskich towarów na tamtejszy rynek. W stosunku do wyniku ze stycznia 2013, znacznie spadł też eksport do Rosji.

Ostateczna skala regresu eksportu na wschód uzależniona jest od tempa, w jakim postępować będzie normalizacja sytuacji politycznej i gospodarczej w regionie. Wpływ tego czynnika jest na tyle silny, że istotnie kształtować będzie możliwe do wypracowania wzrosty eksportu z Polski ogółem, wpłynie też na kierunki ekspansji naszych producentów. W przypadku części dostaw spłycenie popytu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej możliwe będzie do skompensowania sprzedażą na inne rynki. W przypadku części towarów utrzymanie zbytu będzie związane z pozyskaniem dodatkowego klienta na rynku krajowym.

Wzrost popytu na polskie towary

KUKE oczekuje, że w okresie luty-kwiecień 2014 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 5,4% w euro, a o 5,8% w wymiarze złotowym. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2014 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 170,1 mld euro. Eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 698,1 mld. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim oraz normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2015 eksport może zwiększyć się do 763,5 mld zł. 


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA