REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

W 2015 r. Rovese doskonaliło procesy operacyjne

  • Autor: Ryneklazienek.pl, arr
  • 17 cze 2016 09:22
W 2015 r. Rovese doskonaliło procesy operacyjne
fot. Rovese

Rada Nadzorcza Rovese odniosła się do wyników finansowych firmy - jednostkowych i skonsolidowanych. Ocenia je jako rzetelne. W swym raporcie podsumowuje miniony rok przedstawiając priorytety i najważniejsze działania firmy.

REKLAMA

Rada Nadzorcza Rovese zapoznała się z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Rovese oraz raportem biegłego rewidenta i stwierdza, że dane zawarte w obu sprawozdaniach finansowych rzetelnie charakteryzują sytuację finansową firmy.

Zgodnie z inforacją Rady Nadzorczej Rovese, analiza przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za 2015rok wielkości oraz wskaźników nasuwa następujące wnioski:

- Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 1760036 tys.zł (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt milionów trzydzieści sześć tysięcy), co stanowi spadek ok.0,13 % w stosunku do 2014 roku,- nastąpił spadek sumy bilansowej Grupy Kapitałowej o187283 tys.zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) i wzrost sumy bilansowej Spółki o 549 667,00 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć milionówsześćset sześćdziesiąt siedem tysięcyzłotych);

- zysk operacyjny Grupy Kapitałowej wyniósł65037 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy) i był o55,83 % wyższy w porównaniu do wyniku z roku poprzedniego,

- Grupa Kapitałowa wykazała stratę netto w wysokości 225699 tys. zł ( dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), zaś Spółka
wykazała stratę netto w wysokości 446 295tys. zł (słownie: minus czterysta czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy)

- stan zobowiązań finansowych z tytułu kredytów Grupy Kapitałowej i Spółki spadł, wskaźniki zadłużenia pozostają jednak na bezpiecznych poziomach.

W 2015 r. priorytetem dla Grupy była maksymalizacja wolumenu sprzedaży, pozwalająca na:
•utrzymanie i poszerzanie udziału Grupy w europejskim rynku wyrobów wyposażenia łazienek,
•budowę nowego wizerunku oferty produktowej marek Cersanit i Opoczno,
•redukcję jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów,
•umocnienie pozycji Grupy wobec jej konkurencji.

W sprawozdaniu Rady Nadzorczej Rovese można m.in. przeczytać, że dla firmy rok 2015 był okresem kontynuacji rozwoju sieci dystrybucji, w szczególności na rynkach wschodnich oraz Europy Zachodniej a także kompleksowych działań w zakresie budowy organizacji, w tym doskonalenia efektywności procesów operacyjnych i intensyfikacji sprzedaży.

Działalność handlowa Grupy koncentrowała się przede wszystkim na sprzedaży i optymalizowaniu wachlarza oferowanych produktów. Grupa na bieżąco monitorowała tendencje i rozwój wzornictwa, uczestnicząc w wystawach i targach branżowych.

W wyniku realizacji przez Grupę strategii polegającej m.in. na wzmocnieniu pozycji na rynkach zagranicznych coraz większa ilość produktów i towarów pod marką „Cersanit” i „Opoczno”” zostaje sprzedawana poza granicami Polski. Udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej (sprzedaży poza granicami Polski) w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy w 2015 r. wyniósł 74%.

(źródło: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rovese S.A.)


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA