REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Woda w Polsce - jest jej za mało

  • Autor: Opracowała: Beata Hyży-Czołpińska
  • 10 kwi 1996 16:43
Woda w Polsce - jest jej za mało
Woda w Polsce - jest jej za mało
Woda w Polsce - jest jej za mało

Polska jest krajem o małych zasobach wody. Pod względem jej ilości na jednego mieszkańca plasujemy się na odległym 22 miejscu w Europie.

REKLAMA

Roczna suma opadów w Polsce jest niewielka - średnio wynosi 600 mm. Jednak i 6 proc. obszaru kraju ma opady poniżej 500 mm, co jest wielkością charakterystyczną dla suchych części Europy.

Zasoby wodne Polski mogą być powiększone jedynie dzięki budowie zbiorników wody. Zbyt małe zasoby i ograniczona zdolność magazynowania powodują, że wiele regionów kraju cierpi na brak wody pitnej. Najostrzej ten problem występuje na Górnym i Dolnym Śląsku, w Łodzi, Lublinie, okolicach Kielc i Radomia. Fabryki, używając do celów przemysłowych wody z systemów miejskich, przyczyniają się do zmniejszenia ilości wody pitnej. Stanowi ona mniej niż 10 proc. rocznego zużycia wody. Obecnie 95 proc. mieszkańców miast i 64,3 proc. mieszkańców wsi ma wodę dostępną tj kranach.

Dostarczanie czystej wody pitnej jest priorytetem polityki ochrony środowiska i wiąże się z programem polepszenia wód powierzchniowych. Te bowiem są głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców miast i przemysłu. Konieczne są więc znaczne nakłady na oczyszczenie wody z najbliższych rzek i przesłanie jej - nieraz na dużą odległość - w celu zaopatrzenia miast.

Innym aspektem tego zagadnienia jest fakt, ze w przeszłości doprowadzono do olbrzymiego marnotrawstwa wody w przemyśle (z powodu jej bardzo niskiej ceny). Obecnie zużycie wody w przeliczeniu na jednostkę produktu krajowego brutto jest dwa, trzy razy większe niż w najbardziej uprzemysłowionych krajach, a straty wody spowodowane wyciekiem z systemów miejskich wynoszą 10-20 proc.

Kolejnym priorytetem jest racjonalizacja i wydajność w użyciu wody na szczeblu regionalnym i krajowym. Najbardziej stymulującym czynnikiem jest stały wzrost ceny wody. Jeśli chodzi o przemysł, celowym jest wykluczenie go z użycia rezerwuarów wód podziemnych, które powinny stać się źródłem zaopatrzenia miast i przemysłu farmaceutycznego oraz spożywczego. Za I 5-20 lat, gdy zostanie wybudowana odpowiednia liczba zbiorników, by utrzymać 10 proc. rocznego zużycia wody, obecne problemy z wodą pitną w wielu polskich miastach zostaną rozwiązane.

 

 

 

 


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA