Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Wyniki polskiego przemysłu w 2013 r. – wzrosła produkcja i wydajność pracy

  • Autor: redakcja magazynu Łazienka
  • 30 kwi 2014 09:38
Wyniki polskiego przemysłu w 2013 r. – wzrosła produkcja i wydajność pracy
fot. La Ceramica Italiana

W 2013 roku produkcja sprzedana przemysłu ogółem ukształtowała się na poziomie o 2,1% wyższym niż w roku poprzednim (w 2012 r. notowano wzrost o 0,5%).

REKLAMA

W raporcie opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny 25 kwietnia br. („Nakłady i wyniki przemysłu w 2013r.”) w  przedsiębiorstwach  o  liczbie  pracujących  powyżej  9  osób  produkcja  sprzedana  przemysłu  była o 2,2%  wyższa,  niż  przed  rokiem  (wobec  wzrostu  o  0,9%  w  2012  r.).  W  2013  r.  zwiększenie  produkcji obserwowano  w trzech  sekcjach  przemysłu:  w dostawie  wody,  gospodarowaniu  ściekami  i  odpadami, rekultywacji  –  o  4,3%  (wobec  wzrostu  o 0,1%  w  2012  r.),  w  górnictwie  i  wydobywaniu  –  o  3,7%  (wobec spadku o 4,5% przed rokiem) oraz w przetwórstwie przemysłowym – o 2,3% (wobec wzrostu o 1,3% przed rokiem).

Po niewielkim  wzroście  w  2012  r.  (o 0,3%),  spadek  odnotowano  w wytwarzaniu  i  zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,6%.

Wśród głównych grupowań przemysłowych w 2013 r. wzrost w skali roku odnotowano w zakresie dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,0%, konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,0%, inwestycyjnych – o 3,9%, oraz zaopatrzeniowych – o 1,6%.Nieznacznie zmniejszyła się natomiast sprzedaż dóbr związanych z energią – o 0,3%.

Wydajność  pracy  w  przemyśle,  mierzona  produkcją  sprzedaną  na  jednego  zatrudnionego,  była w 2013 r. o 3,2% wyższa niż przed rokiem, przy mniejszym o 1,0% przeciętnym zatrudnieniu oraz wzroście przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  o  3,2%.

Wzrost  wydajności  pracy  odnotowano  we wszystkich  sekcjach  przemysłu.

W  2013  r.  wzrost  produkcji  sprzedanej  wystąpił  w  23  (spośród  34)  działach  przemysłu,  których udział  stanowił  63,2%  wartości  produkcji  przemysłowej  ogółem. 

Przedsiębiorstwa mają się lepiej

GUS raportuje również jaki był poziom kosztów i wyniki finansowe przedsiębiorstw. W  2013  r.  wyniki  finansowe  przedsiębiorstw  przemysłowych  (prowadzących  księgi  rachunkowe, w których  liczba  pracujących  przekracza  49  osób)  były  korzystniejsze  od  uzyskanych  w  roku  poprzednim.

Poprawiły się  podstawowe  wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Odnotowano wyższy niż przed rokiem wynik finansowy na działalności gospodarczej oraz wynik finansowy brutto i netto. W rezultacie większego wzrostu przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania, obniżył się wskaźnik poziomu kosztów. 

Wynik finansowy na działalności gospodarczej ukształtował się na poziomie 74121,7 mln zł i był
o 5,0%  wyższy  niż  w  2012  r.  Istotny  wpływ  na  to  miał  wynik  na  działalności  finansowej,  który  wzrósł z 1458,9  mln  zł  do  2505,7  mln  zł,  tj.  o  71,8%. 


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA