Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Wyroby budowlane ze znakiem CE

  • Autor: Anna Raducha-Romanowicz
  • 01 lip 2013 16:06
Wyroby budowlane ze znakiem CE
Parlament Europejski, Strasbourg. fot. Ralf Roletschek / roletschek.de

Rozporządzenie CPR weszło już w życie na terenie Unii Europejskiej, Wprowadza ono zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

REKLAMA

Wraz z dniem 1 lipca 2013 na terenie Unii Europejskiej, w tym również w naszym kraju, zacznie w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (potocznie nazywanym CPR), ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (udostępniania po raz pierwszy) wyrobów budowlanych. Zgodnie z tekstem rozporządzenia wyroby budowlane, które objęte są europejskimi normami zharmonizowanymi (hEN) powinny obligatoryjnie posiadać oznakowanie CE.

Dotychczas wyroby budowlane wprowadzane na rynek posiadały deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego przedstawiciela. Od 1 lipca tego roku, deklarację zgodności zastąpi deklaracja właściwości użytkowych wystawiana przez producenta i towarzyszący jej znak CE. Posiadać go będą musiały wszystkie wyroby budowlane objęte europejskimi normami zharmonizowanymi (wśród nich znajduje się również wiele produktów wyposażenia łazienkowego) lub posiadające Europejską Ocenę Techniczną.

Wprowadzenie CPR ma ujednolicić regulacje dotyczące wyrobów budowlanych na terenie całej UE. W rozporządzeniu tym pojawia się więc nowa definicja wyrobu budowlanego, określony jest sposób badań wyrobów i zasady sporządzania deklaracji właściwości użytkowych, ustanowiona jednolita, wspólna terminologia techniczna. Unijna dyrektywa ustala m.in. również zakres odpowiedzialności za wyrób poszczególnych podmiotów uczestniczących w jego produkcji i dystrybucji.

Z troski o konsumentów

Deklaracja właściwości użytkowych zastępująca deklarację zgodności ma zawierać istotny dla konsumentów opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania. Cechy te mają być nie zadeklarowane, ale oparte na wiarygodnych danych. Z punktu widzenia jednostek wprowadzających wyrób budowlany do obrotu, a więc producentów i importerów, konieczne więc będzie posiadanie odpowiednich badań potwierdzających właściwości produktu. Oprócz deklaracji właściwości użytkowych, do produktów znakowanych CE powinna być także załączona informacja dotycząca substancji niebezpiecznych ewentualnie w nich zawartych (wg REACH) oraz instrukcja obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Deklaracja właściwości użytkowych i znakowanie CE są obligatoryjne dla wyrobów objętych unijnymi normami zharmonizowanymi lub wyrobów z wydaną Europejską Oceną Techniczną. W przypadku pozostałych produktów, wg CPR znakowanie CE ma być fakultatywne. Producent może (ale nie musi) przeprowadzić Europejską Ocenę Techniczną i jeżeli wybierze tę opcję, sporządzić deklarację właściwości użytkowych i oznakować produkt CE.

Zgodnie z CPR, możliwość regulacji zasad wprowadzania na rynek produktów nieobjętych normami zharmonizowanymi mają poszczególne państwa członkowskie w ramach przepisów krajowych.

Co z produkty już obecnymi na rynku?

Wśród producentów i importerów wyrobów budowlanych pojawiają się wątpliwości dotyczące kwestii wyrobów wprowadzonych na rynek przed 1 lipca 2013 r. Podstawowym pytaniem zadawanym przez producentów jest, czy w kontekście przepisów przejściowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r., wyroby te musza mieć nową dokumentację i opakowania. Wątpliwości wyjaśnia m.in. Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa na swojej stronie internetowej.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA