REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Jarosław Pacierz, Alpol

Jakie są najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu hydroizolacji powodujące przesiąkanie mówi Jarosław Pacierz, ekspert firmy Alpol.

REKLAMA

Najczęściej popełniane błędy wynikają z baraku doświadczenia, niestaranności i szukania oszczędności. Wykonanie hydroizolacji nie jest pracą szczególnie skomplikowaną, lecz biorąc pod uwagę koszty napraw jakie może spowodować niefachowe jej wykonanie, zalecane jest aby prowadziły je osoby lub firmy posiadające doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

Pozwoli to zwykle uniknąć błędów dotyczących zarówno prawidłowego użycia wyrobu jak i zastosowanych rozwiązań. Do popełnienia błędów dochodzi na wszystkich etapach robót. Pierwsze błędy niekiedy powstają przed naniesieniem właściwej izolacji i są skutkiem nieodpowiedniego przygotowania podłoża.

Na tym etapie najczęstszy jest bark gruntowania podłoża (którego głównym zadaniem jest wyrównanie chłonności i zwiększenie przyczepności hydroizolacji) lub wykonie go za pomocą nieodpowiedniego, ale dostępnego w danej chwili preparatu. Inna przyczyna to wykonywanie powłok uszczelniających na nierównym podłożu z ostrymi krawędziami lub ubytkami (w takich miejscach izolacja często ulega przecięciu lub jest nieciągła), na podłożu które nie ma odpowiedniej spójności lub nie zapewnia wymaganej przyczepności.

Przy wykonywaniu hydroizolacji newralgiczne są miejsca wymagające specjalnych uszczelnień przy pomocy taśm, narożników, mankietów uszczelniających. Błędy popełniane w tych miejscach polegają na ich nieprawidłowym przyklejeniu (są one niedoklejone do podłoża lub miedzy sobą na łączeniach), co stwarza możliwość dostawania się pomiędzy nie wody i skutkuje powstawaniem zawilgoceń. Inną dosyć częstą przyczyną jest brak wykonania koniecznych dylatacji podłoża, które powinny być specjalnie uszczelnione.

Powoduje to, że dylatacje w postaci pęknięć powstają w sposób niekontrolowany powodując niekiedy miejscowe uszkodzenia powłok hydroizolacyjnych. Najczęstsze uszkodzenia wynikające z oszczędności polegają na: ograniczaniu ilości warstw izolacyjnych, które powinny zostać wykonane w stosunku do minimalnej ich ilości dla danego rodzaju obciążenia, wykonywaniu ich w zbyt cienkich warstwach oraz zastępowaniu fabrycznie gotowych akcesoriów uszczelniających elementami wykonywanym samodzielnie (np. narożników uszczelniających), które nie tylko są trudne do wykonania i montażu, ale często nie zapewniają odpowiedniej szczelności.


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA