Partner portalu:
REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Instalacja elektryczna w łazience

  • Autor: Krzysztof Kozioł
  • 28 marz 1996 17:37
Instalacja elektryczna w łazience
fot. Shutterstock

Od przeszło trzech lat obowiązują w Polsce zaostrzone wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w łazience. Służą przede wszystkim bezpieczeństwu jej użytkowników, a ponadto mają na uwadze niedalekie zjednoczenie naszego rynku z Unią Europejską.

REKLAMA

Strefy ochronne

Twórcy nowych przepisów, biorąc pod uwagę ryzyko porażenia prądem, wyszczególnili cztery strefy ochronne: 0, I, 2 i 3, określające zasady rozmieszczenia wyposażenia elektrycznego w łazience.

Strefa 0 - to przestrzeń wewnątrz wanny lub basenu natryskowego, w której dopuszcza się użytkowanie odbiorników zasilanych napięciem do I 2 V, przeznaczonych do stosowania w wannie i brodziku (przy zastrzeżeniu, że źródło ich zasilania znajdzie się poza tą strefą). Stopień ochrony, jakim określany jest sprzęt, nie może w tym wypadku być mniejszy od I P X7, co oznacza ochronę przed zalaniem.

Strefa I - określa przestrzeń nad wanną lub brodzikiem, zawartą między pionowymi płaszczyznami biegnącymi wzdłuż zewnętrznych krawędzi wanny lub brodzika, a poziomą płaszczyzną znajdującą się na wysokości 2,25 m od podłogi. W tej strefie można zainstalować jedynie podgrzewacze wody, oznaczone stopniem ochrony sprzętu równym co najmniej I P X5 - ochrony przed strugami wody.

Strefa 2 - na zewnątrz strefy I, ograniczona płaszczyznami pionowymi biegnącymi w odległości 0,6 m od krawędzi wanny lub brodzika i płaszczyzną poziomą znajdującą się na wysokości 2,25 m od podłogi. W tej strefie dopuszcza się instalację podgrzewaczy wody (jak wyżej) oraz opraw oświetleniowych II klasy ochronności - stopień ochrony I P X4 - ochrona przed bryzgami wody, zaś w łazienkach publicznego użytku - I P X5.

Strefa 3 - otacza strefę 2 i jest ograniczona pionową płaszczyzną znajdującą się w odległości 3 m od krawędzi wanny lub brodzika oraz płaszczyzną poziomą wyznaczoną na wysokości 2,25 m od podłogi. Dopiero w tej strefie mogą pojawić się gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, chronione wyłącznikami ochronnymi róznicowoprądowymi na prąd zadziałania do 30 mA. Zainstalowany tu sprzęt powinien charakteryzować się stopniem ochrony równym co najmniej I P XI - ochrony przed kroplami wody padającymi pionowo, a w łazienkach publicznych - I P X5,

Miejscowe połączenia wyrównawcze

Należy pamiętać, że według nowych przepisów muszą być wykonane miejscowe połączenia wyrównawcze, łączące przewody ochronne z metalową wanną czy brodzikiem oraz wszystkimi metalowymi rurami zainstalowanymi w łazience (wodociągowymi, gazowymi, c.o.).

Połączenia wyrównawcze powinny objąć również - o ile to możliwe - zbrojenia konstrukcji budynku, a także grzejniki podłogowe, możliwe do instalacji na całej powierzchni łazienki, wraz z pokrywającą je metalową siatką lub blachą.

Instalacja elektryczna

W łazience zaleca się stosowanie jednożyłowych przewodów ze wzmocnioną izolacją, lub wielożyłowych - z dodatkową powłoką izolacyjną. W strefach 0, 1 i 2 zabronione jest instalowanie rozgałęźników, urządzeń rozdzielczych. puszek lub łączników. Dopuszcza się natomiast ułożenie przewodów niezbędnych do zasilenia znajdujących się tam odbiorników.

W łazienkach o powierzchni ponad 4 mkw można już stosować dwa wypusty na przełącznik świecznikowy: sufitowy i ścienny. Należy jednak pamiętać, że wypust ścienny powinien być usytuowany na wysokości co najmniej 1,8 m od podłogi.

Krzysztof Kozioł


REKLAMA


Rekomendowane dla Ciebie


REKLAMA

Newsletter

Najciekawsze artykuły z naszego serwisu codziennie w Twojej skrzynce
REKLAMA